EĞİTİM DETAYLARI

EĞİTİM BAŞLIĞI: Temel Diksiyon Eğitimi                                                

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Saat  

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Diksiyona İlişkin Temel Tanımlar, Kavramlar ve Önemi

Fonetik, Ünlü ve Ünsüz Harfler

Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

Boğumlanma (Artikülasyon) ve telaffuz bozuklukları     

Sıkça Yapılan Kelime Hataları

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Diksiyon ile ilgili önemli kavramları tanımlamak,

Konuşma ve yazı dili arasındaki farkları ayırt etmek,

Dili kurallarına uygun, akıcı ve etkili bir şekilde kullanmak,

Konuşmayı geliştirmek,

Diksiyonla ilgili temel bilgi sahibi olmaktır.

KİMLER KATILMALI: Tüm profesyoneller ve kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Konuşma Sanatı ve Diksiyon Eğitimi 

EĞİTİM SÜRESİ: 6 Saat 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Diksiyon Tanımlar, Kavramlar ve Önemi

Fonetik, Ünlü ve Ünsüz Harfler

Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

Diyafram, Nefes ve Solunum

Sesin Doğru Kullanımı ve Ses Sağlığı

Boğumlanma (Artikülasyon) ve bozuklukları

Tekerlemeler

Vurgu, Tonlama, Durak, Ulama

Güzel Konuşma Nasıl Olmalıdır? 

İyi Bir Konuşmacı Nasıl Olmalıdır?                            

Telaffuz ve Söyleyiş Hatalar

Sıkça Yapılan Kelime Hataları

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Diksiyon ile ilgili önemli kavramları tanımlamak,

Konuşma ve yazı dili arasındaki farkları ayırt etmek,

Dili kurallarına uygun, akıcı ve etkili bir şekilde kullanmak,

Doğru nefes tekniği (diyafram nefesi) ile bireyin sesini kontrol edebilmesini sağlamak,

Temrinleri doğru telaffuz etmek,

Konuşmada vurgu ve tonlamaları geliştirmek,

Ulama yaparak dili akıcı kullanmaktır.

KİMLER KATILMALI: Tüm profesyoneller ve kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Sık Karıştılan Kelimeler Farkındalık Eğitimi  

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Saat 

EĞİTİM İÇERİĞİ:                  

Telaffuz ve Söyleyiş Hataları  

Sıkça Yapılan Kelime Hataları

Yazılış ve okunuş farklılıkları

EĞİTİM HEDEFLERİ:  

Konuşma ve yazı dili arasındaki farkları ayırt etmek,

Konuşurken kelime hatalarından kaçınmak,

Dili kurallarına uygun şekilde kullanmaktır.  

KİMLER KATILMALI: Tüm profesyoneller ve kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Diksiyon Uygulama Çalışmaları        

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Saat 

ÖN KOŞUL: Temel Diksiyon ve Konuşma Sanatı, Diksiyon eğitimlerine katılmış olmak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Yazı ve konuşma dili uygulamalar

Söyleyiş hataları uygulamalar

Tonlama, vurgu, durak, ulama uygulamalar

Tekerleme çalışmaları

Diksiyon konularını kapsayan uygulamalar yapılacaktır.

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Dil, dudak tembelliğinin önüne geçmek,

Ağız ve çene çalışmaları,

Tekerleme uygulamaları,

Tonlama, vurgu, durak çalışmaları,

Yapılan uygulamalar ile dili akıcı, doğru bir biçimde kullanmaktır.

KİMLER KATILMALI: Tüm profesyoneller ve kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Beden Dili Eğitimi                           

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Saat  

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Beden dili tanımlar, sözsüz iletişim
 • Kendini ifade etme ve beden dilini geliştirme
 • Beden dilinin gücü
 • İlk izlenim
 • Beden dilinde duruşlar (göz teması, temel duygular, eller, bacaklar, kollar, tokalaşma, baş parmak hareketleri, parmaklar, jest, mimikler, baş hareketleri, oturma biçimleri, oturma düzenleri)
 • Olumlu beden dili
 • Olumsuz beden dili
 • Yalan söyleyen kişiler
 • Sunumda beden dili ve konuşmacının beden dili
 • Mülakatlar

EĞİTİM HEDEFLERİ:

 • Beden dilinde duruşları öğrenmek
 • Sunum ve mülakatlarda beden dilini doğru kullanmak
 • Beden dilini geliştirmek
 • Beden dilinde farkındalık oluşturmak 

KİMLER KATILMALI: Tüm profesyoneller ve kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Etkili Sunum Teknikleri                             

EĞİTİM SÜRESİ: 6 Saat

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Sunum Kavramı
 • Sunum Konusunun Belirlenmesi
 • Sunuma Hazırlık, Dinleyici Analizi
 • Sunum Kaygısı ve Baş Edebilme
 • Sunum Türleri
 • Hatırlatıcı, El Kartları/Notları
 • Sunum Yeri ve Oturma Düzenleri
 • İyi Bir Sunumcu Nasıl Olmalıdır?
 • Etkili Sunum Nasıl Olmalıdır?
 • Sunumda Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
 • Sunumda Şekil-Şartlar Nasıl Olmalıdır?
 • Sunum Materyalleri, Görseller/Kötü Görseller
 • Soru ve Cevap Yönetimi
 • Sunumda Sesin Doğru ve Etkili kullanımı
 • Sunumda Beden Dili Kullanımı
 • Sunumda renk kullanımı
 • Sunumda Etkili Kapanış ve Kötü Kapanış Farkı

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Etkili Sunumun nasıl yapılacağını öğrenmek,

Etkili Sunumun önemini ve gücünü kavramak,

Amaca yönelik sunum hazırlamak,

-Sunumdaki güçlüklerin üstesinden gelebilmek,

-Sunum öncesi ve sunum sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmek,

-Sunum hazırlama ve beden dili desteğiyle etkili sunum becerisi, bireysel ve grup deneyimi edinmek,

-Topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edinmektir.

KİMLER KATILMALI: Sunum yapan tüm profesyoneller vekendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Sunumda Püf Noktaları              

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Saat

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Etkili sunum için püf noktaları (slayt şekil, şart, görsel, renk, punto vs.)

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Sunum hazırlanırken şekil-şart bakımından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları kavramak.

KİMLER KATILMALI: Sunum yapan ve yapmak isteyen tüm profesyoneller, aynı zamanda kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit

EĞİTİM BAŞLIĞI: Temel İletişim Eğitimi                      

EĞİTİM SÜRESİ: 3 saat

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İletişim tanımı
 • İletişimin öğeleri
 • Başlıca iletişim çeşitleri
 • Ben dili, sen dili
 • Dinleme
 • Algılama ve algılanma
 • İletişimde alanlar
 • İlk izlenim
 • Sandviç metodu
 • Etkili iletişimde renkler

EĞİTİM HEDEFLERİ:

Temel iletişim bilgisi edinmek, iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek.

KİMLER KATILMALI: Kendine yatırım yapmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTMEN: Dr. Burcu Yiğit