NEBAT VE NEBATİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen nebat ve nebati sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak nebat sözcüğü, Arapça kökenli (nebāt) bir kelime. Bitki anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Nebati sözcüğü ise, Arapça (nebātī) kökenli bir kelime. Bitkisel anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde nebati yağ (bitkisel yağ) kullanımı mevcut. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

AVAZ VE İVAZ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen avaz ve ivaz sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak avaz sözcüğü, Farsça kökenli (āvāz) bir kelime. Ses anlamına geliyor. Dilimizde avazı çıktığı kadar (çok yüksek sesle) kullanımı var. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.  

İvaz sözcüğü ise, Arapça kökenli (ʿivaż) bir kelime. Ödün, edim, karşılık anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KEFE VE KÜFE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen kefe ve küfe sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak kefe sözcüğü, Arapça kökenli (keffe) bir kelime. Terazi gözlerinden her biri anlamına geliyor. Semercilerin atların tüylerini parlatmak için kullandığı bir araç türü anlamı da var.  

Küfe sözcüğü ise, Rumca kökenli bir kelime. Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan kaba ve dayanıklı sepet, bu sepetin alabildiği miktarda olan, kıç anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAFSİLAT VE TAHSİLAT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen tafsilat ve tahsilat sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tafsilat sözcüğü, Arapça kökenli (tafṣīlāt) bir kelime. Ayrıntı, ayrıntılı açıklama anlamına geliyor. Dilimizde tafsilata girmek (ayrıntılar üzerinde durmak), tafsilat vermek (bir kimse, bir şey veya durumun özelliklerini, inceliklerini, ayrıntılarıyla anlatmak, uzun uzadıya anlatmak) kullanımları mevcut (TDK Sözlük). İlk “A” harfi kalın ve kısa, ikinci “a” harfi kısa ve ince olarak okunuyor.

Tahsilat sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (taḥṣīlāt) bir kelime. Alacakların ve vergilerin toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması anlamına geliyor. İlk “A” harfi kalın ve kısa, ikinci “a” harfi kısa ve ince olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.