ADIL VE ADİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen adıl ve adil sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak adıl sözcüğü, zamir anlamına geliyor. Dilimizde adıl öncelleme (anlatımda zamiri addan önce getirme) kullanımı mevcut. “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor.

Adil sözcüğü ise, Arapça kökenli (ʿādil) bir kelime. Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren; adaletli anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

MARAZA VE MARAZİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen maraza ve marazi sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak maraza sözcüğü, Arapça kökenli (maraża) bir kelime. Hastalık, anlaşmazlık anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde maraza aramak (çekişmek, olay çıkarmak için bahane aramak), maraza çıkarmak (kavgaya yol açmak, kavga çıkarmak, anlaşmazlığa yol açacak işler yapmak) kullanımları var.  

Marazi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (marażī) bir kelime. Hastalıkla ilgili, hastalık derecesinde olan anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

GURUP VE GRUP

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen gurup ve grup sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak gurup sözcüğü, Arapça kökenli (ġurūb) bir kelime. Ay, güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufkun altına inmesi, güneşin batması, çökmeye, yok olmaya yüz tutma anlamına geliyor. Dilimizde gurup etmek (güneş, batmak), gurup rengi (turuncuya çalan kırmızı) gibi kullanımlar mevcut (TDK Sözlük).

Grup sözcüğü ise, yine Fransızca kökenli (group) bir kelime. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, küme, takım, ekip, kategori, görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, öbek anlamına geliyor. Dilimizde grup mobilya (benzer yapı ve görünüşteki elemanların kendi aralarında üst üste veya yan yana konulmasıyla elde edilen bir sistem mobilya), butik grup (az sayıda kişinin oluşturduğu grup), baskı grubu (bir işin yapılmasında, tamamlanmasında baskı oluşturan güç), medya grubu (bir merkeze, bir ortaklığa bağlı olan basın yayın organlarının tümü), oturma grubu (koltuk, kanape, sandalye, sallanan koltuk vb. mobilyalardan oluşan takım), mekân grupları (bir yeri dolduran ögeler) gibi kullanımlar mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

TÖZ VE TOZ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen töz ve toz sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak töz sözcüğü, cevher anlamına geliyor. 

Toz sözcüğü ise, çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak, çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde anlamına geliyor. Dilimizde toz almak (bir yerin tozunu temizlemek), toz kondurmamak (bir şeyde herhangi bir kusurun varlığını kabul etmemek, bir şeyi kusursuz göstermek), toz koparmak (toz kaldırmak), toz olmak (toz durumuna gelmek, kaybolup gitmek, kaçmak, uzaklaşmak), tozu dumana katmak (ortalığı altüst etmek, toz kaldırarak hızla gitmek veya kaçmak), tozunu almak (bir şeyi silerek tozdan temizlemek, dövmek, hırpalamak), toz bezi (toz almakta kullanılan bez), toz boya (sulandırılarak kullanılan, çeşitli renkte toz durumundaki boya), toz bulutu (havada oluşan yoğun toz), toz fırçası (tozu temizlemek için kullanılan yumuşak kıllı fırça), toz sabun (toz durumuna getirilmiş sabun), toz şeker (ufak billur biçiminde şeker), toz mantarı (kurt mantarı), toz toprak (toz ve toprak yığını), çiçek tozu (polen), süt tozu (sütün özel yöntemlerle kurutularak toz durumuna getirilmiş biçimi) gibi kullanımlar mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

CAĞ VE ÇAĞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen cağ ve çağ sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak cağ sözcüğü, dokuma tezgahında üzerine ip sarılan yassı makara, büyük bez torba, odanın köşesinde el yüz yıkamak ya da banyo yapmak için kullanılan yer, hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik anlamına geliyor.

Çağ sözcüğü ise, zaman dilimi, asır, vakit, hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden biri, dönem, devir, tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, bir katmanın oluştuğu süre, bir şeyin elverişli, uygun zamanı anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde çağ açmak (herhangi bir bakımdan öncekilerden farklı olan yeni bir evrensel gidişe yol açmak), çağ atlamak (büyük ilerleme sağlamak), çağı geçmek (eskimek, modası geçmek), çağın gerisinde kalmak (gelişmelere ve yeni düşüncelere uyum sağlayamamak, ayak uyduramamak), çağını aşmak (düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak), çağı yakalamak (çağın gerektirdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmak), çağ dışı (çağın gerisinde kalmış, çağdaş olmayan), altın çağ (en başarılı dönem), Antik Çağ (Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ), dijital çağ (bilişim çağı), askerlik çağı (mevzuata göre bir erkeğin askere alınma yaşı), atom çağı (atom enerjisinin insanlığın hizmetine girdiği çağ), ergenlik çağı (ergenlik), olgunluk çağı (insan hayatında beden ve ruhsal yeteneklerinin en yetkin olduğu dönem, olgunluk yaşı) gibi kullanımlar mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.