TEMAYÜL VE TEMAYÜZ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen temayül ve temayüz sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak temayül sözcüğü, Arapça kökenli (temāyul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak olarak okunuyor. Bir tarafa eğilme, meyletme, eğilim anlamına geliyor. Bir kişiye ya da bir şeye ilgi duyma anlamı da var.

Temayüz sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (temāyuz) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme anlamına geliyor. Dilimizde temayüz etmek (sivrilmek, seçkinleşmek) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAHAMMÜR VE TAHAMMÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tahammür ve tahammül sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak tahammür sözcüğü, Arapça kökenli (taḫammur) bir kelime. Kimya terimi, mayalanma anlamına geliyor. Dilimizde tahammür etmek (mayalanmak) kullanımı var.

Tahammül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (taḥammul) bir kelime. Nesnenin güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması anlamına geliyor. İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma anlamı da var. Dilimizde tahammül etmek (dayanmak, katlanmak, kaldırmak) kullanımı mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAHACCÜM VE TAHACCÜR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tahaccüm ve tahaccür sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak tahaccüm sözcüğü, Arapça kökenli (taḥaccum) bir kelime. Büyüme  anlamına geliyor. “A” harfleri kısa olarak okunuyor.

Tahaccür sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (taḥaccur) bir kelime. Taşlaşma, taş kesilme anlamına geliyor. “A” harfleri kısa olarak okunuyor. Dilimizde  tahaccür etmek (taşlaşmak) kullanımı var. Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEDAHÜL VE TEDAVÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tedahül ve tedavül sözcüklerine dikkat çekmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak tedahül sözcüğü, Arapça kökenli (tedāḫul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına geliyor. Dilimizde tedahülde kalmak (ödenmeden birikmek) kullanımı  mevcut.

Tedavül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tedāvul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Bir ekonomi terimi, dolanım anlamına geliyor. Dilimizde tedavülden kalkmak (paranın artık kullanılmaması, uygulama, gelenek vb. şeylerin geçerliliğini yitirmesi), tedavülde olmak (para vb. geçerliliği olması, uygulama, gelenek vb. şeylerin geçerli olması), tedavüle çıkarmak (parayı piyasaya çıkarmak) kullanımları var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.