İŞ HAYATINDA NEGATİF DAVRANIŞLAR

1) GERÇEKTEN TÜKENMİŞLİK Mİ YAŞIYORUM?

Merhaba değerli arkadaşlarım, hepimizin dilinde “artık tükendim, enerjim yok, bittim, her şeyden bıktım, bezdim, çok yoruldum” cümleleri…Bunu da sanki tükenmişlik sendromuna kapıldık, tükenmişlik yaşıyoruz gibi algılıyoruz ve yorumluyoruz. Oysaki, gerçekte durum böyle değil. Neden mi? Çünkü basit yorgunluklar, enerji kayıpları, anlık gelen hisler tükenmişlik sendromuna yakalandık anlamına gelmiyor da ondan 🙂

Tükenmişlik sendromu kavramı ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonrasında ise, 1981 yılında Christina Maslach kavramı ele alan ikinci kişidir. Fiziksel, zihinsel, duygusal olarak kişilerin yıpranması anlamına geliyor. Adı üstünde bir sendrom, yani sıkıntı. Bir hastalık değil.

Yani bir sabah uyandım da tükendim ile olmuyor. Kronik bir yorgunlukla, yavaş yavaş gelişen bir durum, bir sendrom. Aniden gelmiyor.

Her şeyde olduğu gibi, öz farkındalığımız olduğu sürece bu sendromla da baş edebiliriz. Bana göre etkili yöntemlerden bir tanesi hobilerimiz. Hobilerimiz, can simitlerimiz, kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda sığınacağımız limanımız. En az 1 hobiniz olursa, bıkkınlık anlarında hobilerinizden destek alabilirsiniz 🙂

Konu ile ilgili diğer yazılarım, konuşmalarım ve eğitimlerime de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.

2) İŞ YAŞAMININ KABUSU MOBBİNG İLE KARŞI KARŞIYA MIYIM?

Merhaba değerli arkadaşlarım, günümüz iş yaşamının gerçeği ve kabusu haline gelen mobbing davranışı giderek önemli, hassas hale gelen ve dikkat çeken güncel konulardan bir tanesidir. Gerek bireylere gerekse kurumlara olumsuz ve yıkıcı sonuçları beraberinde getirmektedir. Kurum içerisinde mobbing’e maruz kalıp kalmadığınızı anlamak için öncelikle mobbing davranışına ilişkin bilgi sahibi olmanız ve davranışı doğru tanımlamanız gerekir. Tek sefere mahsus gerçekleşen davranışlar mobbing kapsamında değildir. Davranışın sıklığı ve süregelişi bizim için önemlidir. Yani kurumda tek bir kez başınıza gelen davranışlar mobbing olarak değerlendirilemez.

Peki bir davranışın mobbing olarak sayılabilmesi için neler gereklidir?

Bir davranışın mobbing olması için öncelikle davranışın iş yerinde gerçekleşmesi, en az altı ay boyunca devam etmesi ve her ay en az birkaç kez tekrar etmesi, eşitsizliğe maruz kalma hali, planlı, bile isteye, kasıtlı, sistematik, kötü niyetli davranışlarla karşı karşıya gelme ve kişinin sağlığında zararın oluşması gerekir.

Kişiye kurumda yokmuş gibi davranılması, niteliksiz işlerin ya da iş tanımında olmayan işlerin kişiye verilmesi, kişiyle ilgili aslı astarı olmayan söylentilerin kurumda yayılması, kişiyi aşağılamak, kişiye karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak vb. davranışlar mobbing davranışına örnek olarak verilebilir.

Konu ile ilgili diğer yazılarım, konuşmalarım ve eğitimlerime de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Mobbing’e maruz kalmadığınız bir iş hayatı dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

https://www.iienstitu.com/online-egitim/mobbing-egitimi

https://www.iienstitu.com/blog/calisma-yasaminin-kabusu-mobbing

https://www.iienstitu.com/blog/calisma-yasaminin-kabusu-mobbingin-neden-ve-sonuclari

https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/39151/460107

http://ibaness.org/bnejss/2018_04_02/04_Yigit.pdf