NAKİL VE NÂKİL

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan kelimeler serisine nakil ve nâkil sözcükleriyle devam etmek istedim.

Nakil sözcüğü, Arapça kökenli (naḳl) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa okunuyor. Bir yerden alıp başka yere aktarma, taşıma, taşınma, göç anlamına geliyor. Aynı zamanda sözcüğün anlatma, söyleme, tayin, kopya etme, tercüme etme anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde nakil aracı, nakledilmek, nakletmek, naklettirmek, kan nakli, bitki nakli, organ nakli gibi birleşik kelime ve fiil kullanımları da mevcut.

Nâkil sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (nāḳil) bir kelime. Düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Taşıyan, aktaran, anlatan anlamına geliyor. Aynı zamanda fizik terimi olarak da sözcüğün iletken anlamı mevcut.

Herkese keyifli ve verimli bir hafta dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SADIR VE SÂDIR

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan seriye sadır ve sâdır ile sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

Sadır sözcüğü, Arapça kökenli (ṣadr) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa okunuyor. Göğüs, kalp anlamına geliyor. Sözcüğün aynı zamanda kazaskerlere verilen unvan ve sadrazam anlamı da var. Dilimizde sadra şifa vermek (gönlünü ferahlatmak) kullanımı da mevcut.

Sâdır sözcüğü de Arapça kökenli (ṣādir) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Çıkan, görünen anlamına geliyor. Dilimizde sâdır olmak (ortaya çıkmak) kullanımı da mevcut.

Sözcük serisine önerilerinizi bekliyorum 🙂  bilgi@burcuyigit.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.

LAM VE LÂM

Merhaba değerli arkadaşlarım, bugünkü yazımda düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan sözcük serisine lam ve lâm sözcükleri ile devam etmek istedim.

İlk olarak lam sözcüğü, Fransızca kökenli (lame) bir kelime. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası anlamına geliyor. Kelimenin dar, çok ince metal parça anlamı da mevcut (TDK Sözlük).  Düzeltme işareti olmadan yazılmasına ragmen, ince “a” harfi şeklinde okunuyor. Aynı zamanda sözcüğün Fransızca okunuşu da  birebir aynıdır.

Lâm sözcüğü ise, Arapça kökenli (lām) bir kelime. Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı. Dilimizde bir şeyin kesin olduğunu, başka bir yolunun olmadığını ifade etmek için “lâmı cimi yok” diyoruz.  

Yazım ve telaffuzda farklılaşan yazı serisine katkılarınızı bekliyorum 🙂  bilgi@burcuyigit.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.

AYAN VE ÂYAN

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda düzeltme işareti ile yazım ve telaffuzda farklılaşan ayan ve âyan sözcüklerine değinmek istedim.

Ayan, Arapça kökenli (ʿiyān) bir sözcük. Belli, açık anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde ayan beyan (apaçık, açık, seçik şekilde) ve ayan olmak (bilinir olmak) kullanımları mevcut. 

Âyan sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (aʿyān) bir sözcük. İleri gelenler anlamına geliyor. Aynı zamanda sözcüğün senato üyeleri anlamı da mevcut. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor.

Herkese güzel ve verimli bir hafta dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

FÂNİ VE FANİ

Merhaba değerli arkadaşlarım, bugünkü yazımda yazım ve telaffuzda düzeltme işareti ile farklılaşan fâni ve fani sözcüklerine değinmek istiyorum.

Fâni sözcüğü, Arapça kökenli (fānī) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Ölümlü, geçici ve insanoğlu anlamına geliyor. Dilimizde fâni dünya (ölümlü dünya) birleşik kelime kullanımı mevcut.

Fani sözcüğü ise, Fransızca kökenli (phanie) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Fani, bir fizik terimi ve insan gözünün algıladığı ışık şiddeti anlamına geliyor.

Yazım ve telaffuzda düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük serimize katkılarınız için bilgi@burcuyigit.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.