ADAP VE ADAK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen adap ve adak sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak adap sözcüğü, Arapça kökenli (ādāb) bir kelime. Töre, yol yordam anlamına geliyor. Dilimizde adabımuaşeret (görgü kuralları), adap erkân (yol yordam), muaşeret adabı (görgü kuralları, adabımuaşeret) kullanımları var. İki “a” harfi de uzun olarak okunuyor.

Adak sözcüğü ise, adanılan şey, nezir anlamına geliyor. Dilimizde adak adamak (bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak) kullanımı mevcut. “A” harfi kısa olarak okunuyor. (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

VARİT VE VARİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen varit ve varil sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak varit sözcüğü, Arapça kökenli (vārid) bir kelime. Olabileceği akla gelen anlamına geliyor. Dilimizde varit olmak (geçerli durumda bulunmak) kullanımı var. “A” harfi uzun olarak okunuyor (TDK Sözlük).

Varil sözcüğü ise, Fransızca kökenli (baril) bir kelime. Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap anlamına geliyor. Kabın içine aldığı madde miktarı ve petrol ölçü birimi anlamı da var. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

FARAD VE FARAŞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen farad ve faraş sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak farad sözcüğü, elektrik sığa (kapasite) birimi anlamına geliyor.

Faraş sözcüğü ise, Arapça kökenli (ferrāş) bir kelime. Toplanan sürpüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir kürek türü anlamına geliyor. (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MAHUT VE MAHUR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen mahut ve mahur sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak mahut sözcüğü, Arapça kökenli (maʿhūd) bir kelime. Bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Mahur sözcüğü ise, Farsça kökenli (māhūr) bir kelime. Klasik Türk müziğinde bir makam. “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

REÇİNA VE REÇİNE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen reçina ve reçine sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak reçina sözcüğü, reçine ile yapılan bir tür alkollü içki anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Reçine sözcüğü ise, Rumca kökenli (reçi’ne) bir kelime. Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı organik salgı maddesi, ağaç sakızı anlamına geliyor. Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde anlamı da var. Dilimizde reçine kanalı (genellikle çam türü ağaçlarda bulunan, başkesitte gözeneklere benzeyen küçük noktalar halinde görülen, içi reçine dolu bölüm), reçine kesesi (bazı açık tohumlular ile benzerlerinde bulunan ve reçineli maddelerin birikmesine yarayan küçük kese), reçine yağı (reçineden çıkan yağ), köknar reçinesi (köknar sakızı), melamin reçinesi (melamin formaldehitten elde edilen ve özellikle fırın boyalarda kullanılan sentetik reçine türü) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.