BALÂ VE BALA

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan Balâ ve bala sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

Balâ, Türkçe ve özel isim olduğu için büyük harfle yazılıyor.  Ankara ilindeki bir ilçedir. İlk “a” harfi normal okunurken, ikinci “a” harfi düzeltme işaretiyle yazılıyor ve ince okunuyor.

Bala ise, yine Türkçe bir kelime. Yavru, çocuk anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve her iki “a” harfi de kalın olarak okunuyor.  

Bir düzeltme işaretinden ne olur ki deyip geçmeyin, bambaşka anlama geliyor J Sevgi ve sağlıkla kalın.

AMA VE ÂMÂ

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazıda yazım ve telaffuzda farklılaşan ama ve âmâ sözcüklerini ele almak istedim.

İlk olarak ama, Arapça kökenli (ammā) bir bağlaç. Amma, lakin anlamına gelen, şartlı ifadelerde, pekiştirme için de kullanılan (örnek: güzel ama güzel), aynı zamanda dikkat çekmek için cümle sonuna gelen de bir sözdür. Düzeltme işareti kullanmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde ama ne (hem hoş bir şeyi ifade ederken, hem de şaşılacak niteliği olan söz), aması maması yok! (hiçbir özrün geçerli olamayacağını anlatan bir söz), aması var (kusurları var) kullanımları mevcut. Bir cümlede “ama” bağlacı kullanılıyorsa, öncesinde söylenenlerin tamamı önemsizdir.

Âmâ sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (aʿmā) bir kelime. Görme engelli kimse anlamına geliyor. Düzeltme işaretiyle yazılıyor ve her iki “a” harfi de uzatılarak okunuyor.  

“Ama” ları uzaya gönderdiğiniz, hayatınızda “ama” ların azaldığı, her işinizin hallolduğu bir gün dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.  

NÂR VE NAR

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda farklılaşan nâr ve nar sözcüklerine değinmek istiyorum.

Nâr sözcüğü, Arapça kökenli (nār) bir kelime. Ateş anlamına geliyor. Düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde nârına yanmak (ateşine yanmak), nârıbeyza (akkor, ışık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan akkor kömür) kullanımları mevcut.

Nar sözcüğü ise, Farsça kökenli (nār, enār) bir kelime. Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte küçük bir ağaç, kırmızı sulu taneli meyve anlamına geliyor. Düzeltme işareti kullanılmadan yazılıyor ve “a” harfi kısa olarak okunuyor. Dilimizde nar gibi (iyice kızarmış yiyecek), nar çiçeği (parlak kırmızı renk), nar şerbeti (nardan yapılan şerbet), kudret narı (sarı çiçekli, parçalı yapraklı, bir yıllık otsu bitki, aynı zamanda sarı ve turuncu meyvesi) kullanımları var.

Nar gibi bolluk, bereket dolu bir gün dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

EMÎR VE EMİR

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan sözcük serisine emîr ve emir sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

İlk olarak emîr, Arapça kökenli (emīr) bir kelime. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı anlamına geliyor (TDK Sözlük). Düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “i” harfi hafif uzatılarak okunuyor.

Emir sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (emr) bir kelime. Komut, talimat, buyruk, istek anlamına geliyor. Aynı zamanda sözcüğün bitki biliminde Orta Anadolu’da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde emir almak, emir vermek, emrine girmek, emir eri, emir kulu, emrivaki, yazılı emir, ödeme emri, emir kipi, arama emri, emretmek gibi kullanımları da mevcut.

Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.