ANELE VE AMELE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen anele ve amele sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak anele sözcüğü, İtalyanca kökenli (anello) bir kelime. Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Amele sözcüğü ise, Arapça kökenli (ʿamele) bir kelime. Gündelikle çalışan işçi anlamına geliyor. Dilimizde amele pazarı (işçilerin iş bulmak amacıyla toplu biçimde bekledikleri yer), amele taburu (amelelerden oluşan topluluk), amele yanığı (güneşin etkisiyle vücudun giysi dışında kalan bölümlerinde oluşan yanık), tanzifat amelesi (temizlik işi yapan kişi) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TENASÜL, TENASÜH VE TENASÜP

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tenasül, tenasüh ve tenasüp sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu üç sözcüğün tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tenasül sözcüğü, Arapça kökenli (tenāsul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Bir biyoloji terimi, üreme anlamına geliyor.

Tenasüh sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tenāsuḫ) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Ruh göçü anlamına geliyor.

Son olarak tenasüp sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tenāsub) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı anlamına geliyor. Aynı zamanda birbirleriyle ilgili söz veya kavramların dizilerde toplanması sanatı anlamı da var (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

DAYE VE PAYE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen daye ve paye sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları.

İlk olarak daye sözcüğü, Farsça kökenli (dāye) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Dadı anlamına geliyor.

Paye sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (pāye) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Rütbe, derece ve aşama anlamına geliyor. Dilimizde paye vermek (değer, önem vermek) kullanımı mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEHALÜK VE TEHALÜF

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tehalük ve tehalüf sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak tehalük sözcüğü, Arapça kökenli (tehāluk) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Can atma, çok isteme anlamına geliyor. Dilimizde tehalük etmek (can atmak, çok istemek) kullanımı var.

Tehalüf sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (teḫāluf) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Aykırılık anlamına geliyor. Dilimizde tehalüf etmek (birbirine aykırı olmak) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAHİR VE MAHİR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen kahir ve mahir sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak kahir sözcüğü, Arapça kökenli (ḳāhir) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Kahreden, zorlayan, baskın gelen, ezen, ezici anlamına geliyor. Dilimizde kahir ekseriyet (ezici çoğunluk) kullanımı mevcut.

Mahir sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māhir) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Becerikli, yetenekli, uzman, işini iyi bilen, usta anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.