ASAR VE HASAR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen asar ve hasar sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak asar sözcüğü, Arapça kökenli (ās̱ār) bir kelime. Eserler anlamına geliyor. Aynı zamanda yüzyıllar anlamı da var (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor. Dilimizde asarıatika (eski yapılar, eski eserler) kullanımı mevcut.

Hasar sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḫasār) bir kelime. Herhangi bir olayın yol açtığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi zarar anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi kısa olarak okunuyor. Dilimizde hasara uğramak (zarara uğramak, harap olmak, yıkılmak) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HASUT VE HASAT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen hasut ve hasat sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak hasut sözcüğü, Arapça kökenli (ḥasūd) bir kelime. Kıskanç anlamına geliyor.

Hasat sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥaṣād) bir kelime. Ürün kaldırma, ekin biçme işi anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ARİZA VE ARIZA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ariza ve arıza sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak ariza sözcüğü, Arapça kökenli (ʿarīża) bir kelime. Yüksek bir makama sunulan mektup ya da dilekçe anlamına geliyor. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Arıza sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ʿāriża) bir kelime. Aksama, aksaklık, bozulma, engebe anlamına geliyor. Aynı zamanda bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı anlamı da var. “A” harfi uzatılarak okunuyor (TDK Sözlük). Dilimizde arıza yapmak (bozulmak, işlemez hale gelmek) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KEZA VE FEZA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen keza ve feza sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak keza sözcüğü, Arapça kökenli (keẕā) bir kelime. Aynı biçimde anlamına geliyor. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Feza sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (feżāʾ) bir kelime. Gök anlamına geliyor. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.