İZAFE VE İZAFİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen izafe ve izafi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak izafe sözcüğü, Arapça kökenli (iżāfe) bir kelime. Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma anlamına geliyor. Aynı zamanda katma, ekleme, ilave etme anlamı da var. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde izafe etmek (bağlamak, mal etmek, katmak, eklemek, ilave etmek) kullanımı mevcut.

İzafi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (iżāfī) bir kelime. Göreceli anlamına geliyor. Birinci “i” harfi kısa, ikinci “i” harfi uzun okunuyor. Dilimizde izafi değer (bağıl değer) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAPUÇİN VE KAPUÇİNO

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen kapuçin ve kapuçino sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak kapuçin sözcüğü, Fransızca kökenli (capucine) bir kelime. Latin çiçeği anlamına geliyor.

Kapuçino sözcüğü ise, İtalyanca kökenli (cappucino) bir kelime. Kremalı, sütlü, italyan kahvesi anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

EYER VE EĞER

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen eyer ve eğer sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak eyer sözcüğü, binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne anlamına geliyor. Yazıldığı gibi okunuyor. Dilimizde eyer boşaltmak (saldırıları boşa çıkaracak önlemler almak), eyer kapatmak (eyeri atın sırtına koyup bağlamak) kullanımları mevcut.

Eğer sözcüğü ise, dilimizde kullandığımız bir bağlaç ve Farsça kökenli (eger) bir kelime. Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet anlamına geliyor. “Eer” olarak iki “e” harfi yan yanaymış gibi okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

İNHA VE İMHA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen inha ve imha sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak inha sözcüğü, Arapça kökenli (inhāʾ) bir kelime. Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde inha etmek (atamak için öneride bulunmak) kullanımı var.

İmha sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (imḥāʾ) bir kelime. Ortadan kaldırma, yok etme anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde imha etmek (ortadan kaldırmak, yok etmek), imha ateşi (bir savaşta düşman ordusunu yok etmek amacıyla karadan, havadan ve denizden açılan ateş) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.