RAZ VE RAM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen raz ve ram sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları.

İlk olarak raz sözcüğü, Farsça kökenli (rāz) bir kelime. Sır anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Ram sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (rām) bir kelime. Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan anlamına geliyor. Dilimizde ram etmek (boyun eğdirmek, itaat ettirmek), ram olmak (boyun eğmek, itaat etmek) kullanımları var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HARF VE HARP

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen harf ve harp sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak harf sözcüğü, Arapça kökenli (ḥarf) bir kelime. Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod anlamına geliyor. Dilimizde harfi harfine (tamamen gerçekte olduğu gibi, harfiyen, hiçbir değişiklik yapmadan), harfitarif (tanımlık), büyük harf, küçük harf, sesli harf, sessiz harf, Latin harfleri gibi kullanımlar mevcut. “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor.

Harp sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥarp) bir kelime. Savaş anlamına geliyor. Dilimizde harp açmak (savaş açmak, bir konuda güçlü biçimde mücadele etmek, bir konuyu şiddetle savunmak), harp akademisi (Türk Silahlı Kuvvetlerine komutan ve kurmay subay yetiştiren okul), harp okulu (Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksekokul, harbiye), harp gemisi (savaş gemisi), sinir harbi (sinir savaşı) gibi kullanımları var (TDK Sözlük). “A” harfi ince ve kısa olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

GARK VE GARP

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen gark ve garp sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak gark sözcüğü, Arapça kökenli (ġarḳ) bir kelime. Suya batma, suda boğulma, suya batırma anlamına geliyor. Dilimizde gark etmek (batırmak, boğmak, birine bir şeyi bol bol vermek) ve gark olmak (gömülmek, batmak, bir şeye çokça sahip olmak) kullanımları var (TDK Sözlük).

Garp sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ġarb) bir kelime. Batı anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞAVK VE ŞEVK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen şavk ve şevk sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak şavk sözcüğü, Arapça kökenli (şevḳ) bir kelime. Işık anlamına geliyor. Dilimizde şavkı vurmak (bir şeyin ışığı yansımak) kullanımı mevcut.

Şevk sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (şevḳ) bir kelime. Aşırı heves, aşırı istek, keyifli, sevinçli olma durumu anlamına geliyor. Dilimizde şevke gelmek (şevklenmek), şevki kırılmak (şevki kalmamak) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.