ŞURA VE ŞÛRA

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işareti ile yazıda farklılaşan ve farklı anlama gelen sözcük serisine şura ve şûra ile devam etmek istiyorum.

Şura sözcüğü, şurası, şu yer anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde şuradan buradan (birçok yerden, her konudan) kullanımı mevcut.

Şûra sözcüğü ise, Arapça kökenli (şūrā) bir kelime. Bir alanla ilgili oluşturulan danışma kurulu anlamına geliyor. “U” harfi düzeltme işareti ile yazılıyor ve uzatılarak okunuyor.

Herkese keyifli ve verimli bir hafta dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ACİZ VE ÂCİZ

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan sözcük serisine aciz ve âciz sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

İlk olarak aciz sözcüğü, Arapça kökenli (ʿacz) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Güçsüzlük, beceriksizlik anlamına geliyor. Aynı zamanda kişinin ya da kuruluşun borcunu zamanında ödeyememesi anlamı da var. Dilimizde aciz içinde olmak (gücü yetmemek), acze düşmek (çaresiz kalmak) kullanımları mevcut.

Âciz sözcüğü ise, yine Arapça kelime kökenli (ʿāciz) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak aaciz şeklinde okunuyor. Güçsüz, beceriksiz şekilde anlamına geliyor. Dilimizde âciz kalmak (çok uğraşmaya rağmen bir işi yapamamak) kullanımı var.

Düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük önerileriniz için bilgi@burcuyigit.com  e-posta adresine yazabilirsiniz 🙂 Sevgi ve sağlıkla kalın.

YAR VE YÂR

Merhaba değerli arkadaşlarım, mademki 14 Şubat haftasındayız yazıda düzeltme işareti ile değişen ve farklı anlama gelen sözcük serisine yar ve yâr sözcükleriyle devam etmek istiyorum 🙂

Yar sözcüğü, düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kalın “a” harfi olarak okunuyor. Uçurum anlamına geliyor. Dilimizde yardan atmak (kazaya uğratmak) kullanımı da mevcut.

Yâr sözcüğü ise, Farsça kökenli (yār) bir kelime. Sevgili, dost tanıdık anlamına geliyor. Aynı zamanda kelimenin yardımcı anlamı da var. Dilimizde yâr olmak (yardım etmek, faydalı olmak) kullanımı da mevcut.

Bu seriye kelime önerisinde bulunmak isterseniz çok sevinirim. Dilimize özendiğimiz günler dileğiyle…Sevgi ve sağlıkla kalın.

Not: Kelime önerileriniz için bilgi@burcuyigit.com  e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KAP VE KÂP

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan sözcük serisine kap ve kâp sözcükleri ile devam etmek istiyorum.

Kap sözcüğü, bir şeyi saklayabilmek için kullanılan torba, kılıf, sepet, çanta anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kalın “a” harfi olarak okunuyor. Aynı zamanda dilimizde kapak, cilt anlamında da kullanımı mevcut.  Duygularını kontrol edemeyecek biçimde taşkın davranışlarda bulunan biri için ise, “o kabına sığmaz” ya da “kabına sığmayan biridir” deriz. Yine aynı şekilde yazılan ve kalın “a” olarak okunan kap sözcüğü (bu kez Fransızca kökenli (cape) bir sözcük), kadınların giydiği kolsuz üst giysi anlamına geliyor.

Kâp sözcüğü ise, Arapça kökenli (kaʿb) bir kelime. Aşık kemiği (ayak bileğindeki çıkıntılı kemik) anlamına geliyor. “A” harfi düzeltme işaretiyle yazılıyor ve ince “a” olarak okunuyor. Dilimizde değer olarak birinden aşağı olmayı ifade etmek için ise, kâbına varamamak birleşik fiilini kullanıyoruz.

Dilimize özendiğimiz günler dileğiyle…Sevgi ve sağlıkla kalın.