AZİM VE AZİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen azim ve azil sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak azim sözcüğü, Arapça kökenli (ʿazm) bir kelime. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı anlamına geliyor. Dilimizde azmetmek (bir işi yapmak için kararlılıkla gayret etmek, bir işte azim göstermek, bir yere gitmek için hareket etmek), azmettirmek (bir suçu işlemesine veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek) kullanımları mevcut.

Azil sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ʿazl) bir kelime. Görevden alma anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde azledilmek (görevden alınmak), azletmek (bir kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak), azlolunmak (görevden alınmak, görevinden çıkarılmak) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.   

MARAZ VE MARAL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen maraz ve maral sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak maraz sözcüğü, Arapça kökenli (maraż) bir kelime. Hastalık anlamına geliyor. Aynı zamanda dayanılması güç durum, huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan anlamı da var.

Maral sözcüğü ise, yine Moğolca bir kelime. Dişi geyik anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

BET, BAT VE BUT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen bet, bat ve but sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak bet sözcüğü, yüz, çokluk anlamına geliyor. Aynı zamanda Farsça kökenli (bed) bir kelime. Kötü, çirkin anlamı da var. Dilimizde bet beniz (insan çehresi, insanın yüzü), bet bereket (bereket), bet suratlı (yüreğinin kötülüğü yüzünden belli olan) kullanımları var.

Bat sözcüğü, kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü anlamına geliyor.  

But sözcüğü ise, insan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü, hayvanların arka bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü anlamına geliyor. Kaba but (kıç), kadınbudu (yumurtaya bulanarak yağda kızartılan bir tür pirinçli veya bulgurlu köfte) (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

BAD VE BED

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen bad ve bed sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları.

İlk olarak bad sözcüğü, Farsça kökenli (bād) bir kelime. Rüzgar anlamına geliyor. Dilimizde

badısaba (serin ve tatlı esen bahar rüzgarı) kullanımı var.

Bed sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (bed) bir kelime. Kötü, çirkin anlamına geliyor. Dilimizde bedasıl (soyu bozuk kişi), bedbaht (bahtsız, mutsuz), bedbin (kötümser), beddua (bir kimsenin kötü bir duruma düşmesini dilemek için söylenen söz), bedhah (başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli), bednam (kötü ün kazanan, kötülüğü ile dillere düşen) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.