KAHİR VE KAHIR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen kahir ve kahır sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak kahir sözcüğü, Arapça kökenli (ḳāhir) bir kelime. Kahreden, zorlayan, baskın gelen, ezen anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde kahir ekseriyet (ezici çoğunluk) kullanımı var.

Kahır sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḳahr) bir kelime. Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme, derin üzüntü, acı, sıkıntı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde kahır veya kahrını çekmek (uzun süre sıkıntıya katlanmak), kahıt yüzünden lütfa uğramak (birine kötülük olsun diye yapılan işin onun iyiliğine olması), kahrından ölmek (çok üzülmek), kahretmek (ezmek, perişan etmek, çok üzmek, beddua etmek), kahreylemek (üzülmesine sebep olmak), kahrolmak (çok üzülmek) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ESİRE VE MESİRE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen esire ve mesire sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak esire sözcüğü, Arapça kökenli (esīre) bir kelime. Dişi tutsak, dişi köle  anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Mesire sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (mesīre) bir kelime. Gezilecek, piknik yapılacak yer anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZAYİ VE MAYİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zayi ve mayi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak zayi sözcüğü, Arapça kökenli (żāyiʿ) bir kelime. Kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, mahvolmuş, işe yaramayan, yararsız, boş anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde zayi etmek (yitirmek, kaybetmek), zayi olmak (yitmek, kaybolmak) kullanımı var.

Mayi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māyiʿ) bir kelime. Sıvı anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TORUM, TORUN VE TORUL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen torum, torun ve Torul sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak torum sözcüğü, deve yavrusu anlamına geliyor.

Torun sözcüğü ise, çocuğunun çocuğu, takip eden, benimseyen ve acemi er  anlamına geliyor. Dilimizde torunlar (sonraki kuşaklar), torun tosun veya torun torba sahibi olmak (torunu olmak) kullanımları mevcut.

Son olarak Torul ise, özel isim ve Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biridir.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.