TÜKENDİM Mİ ACABA DİYORSANIZ ☺

Merhaba değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz ayın sonunda çok değerli Murat Erdör ile çağımızın sendromu olan tükenmişlik sendromunu konuştuk.

Her ne kadar millet olarak tükenmişlik sendromuyla Meryem Uzerli ile tanışmış olsak da 🙂  Kavramın geçmişi 1970’li yıllara dayanıyor. Kişilerin kendilerini yorgun, bitkin, çaresiz ve başarısız hissetmesi anlamına geliyor.

Kişilerin gerçekçi olmayan beklentileri ile idealist olma çabaları olarak da tanımlamak mümkündür. Bir başka deyişle, duygusal olarak yorulma ve bıkkınlık  anlamına geliyor. Bu sendromla baş etmek için aslında pek çok yol var. Etkili bireysel baş etme yöntemleri ve sendromla yakından ilişkili olan diğer kavramlara da değindiğimiz keyifli yayının linkini hala izlememiş olanlar için burada paylaşmak isterim.  

İyi seyirler ve tükenmediğiniz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

PSİKANALİZ, PSİKANALİST, PSİKANALİZCİ

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda ruhsal çözümleme anlamına gelen psikanaliz sözcüğünü ele almak istedim.

Psikanaliz, Fransızca kelime kökenli (psychanalyse) bir kelime. Ruh bilimi ve ruhsal çözümleme anlamına geliyor.

Psikanalizci ise, hastalarını psikanalizle tedavi eden hekim, psikanalist, psikanalizle uğraşan kimse anlamına geliyor. Psikanalist, Fransızca kelime kökenli (psychanaliste) bir kelime. TDK Sözlük’e psikanalist yazdığınızda psikanalizci sözcüğü karşımıza çıkıyor. Her iki sözcüğünde dilimizde kullanımı doğru olarak kabul ediliyor.

Ruhsal durumumuzun bozulmadığı güzel günler dilerim 🙂 Sevgi ve sağlıkla kalın.

KİMİNE HAFAKAN BASAR, KİMİNE AFAKAN ☺

Merhaba değerli arkadaşlarım, hayatın yoğun döngüsünde hepimizin zaman zaman sıkıldığı, bunaldığı dönemler oluyor. Bugünkü yazımda çokça yanlış kullanılan hafakan sözcüğüne değinmek istedim.

Arapça kelime kökenli (ḫafaḳān) kelime olan hafakan sözcüğü, sıkıntı, çarpıntı ve afakan anlamına geliyor. TDK Sözlük’e yazdığınızda afakan sözcüğünü de bulabilirsiniz. Kelimenin anlamı olarak hafakan sözcüğü karşımıza çıkıyor. Doğrusu hafakan.

Hafakanlar basmak ise, sıkıntıdan bunalmak anlamına geliyor.

Hafakanlar olarak çoğul eki almış şekilde doğru kullanımı. Bana hafakanlar bastı dediğimizde, çok bunaldığımızı, sıkıldığımızı vurguluyoruz.

Yani hafakan sözcüğü tekil olarak kullanılırken, hafakanlar basmak çoğul eki alarak kullanılıyor.

Hafakanların basmadığı güzel günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.