LAVAJ, LAVA VE LAVAŞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen lavaj, lava ve lavaş sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak lavaj sözcüğü, Fransızca kökenli (lavage) bir kelime. Bir işlem sonrası metal yüzeyleri su le yıkama, bir organı su vererek yıkayıp temizleme anlamına geliyor. Dilimizde lavaj yapmak (herhangi bir organı mikroplardan temizlemek amacıyla yıkamak, arıtmak) kullanımı mevcut.

Lava sözcüğü ise, İtalyanca kökenli (lava) bir kelime. Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen buyruk anlamına geliyor. Dilimizde lava etmek (bir filikayı ilerletmek, birini çekiştirmek) kullanımı var.

Son olarak  lavaş sözcüğü, Farsça kökenli (lavāş) bir kelime. Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü, yufka inceliğinde açılmış sade pide anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KÜSUR VE KUSUR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen küsur ve kusur sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak küsur sözcüğü, Arapça kökenli (kusūr) bir kelime. Artan bölüm, geriye kalan bölüm, tam sayıdan sonra gelen kesirli sayı anlamına geliyor.

Kusur sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḳuṣūr) bir kelime. Eksikliği olma durumu, bozukluk, bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapamama, elverişsiz durum anlamına geliyor. Dilimizde kusura bakmamak (hoş görmek), kusur aramak (yanlışını, eksikliğini, elverişsizliğini aramak), kusur bulmak (bir şeyin eksikliğini, özrünü görmek, gereğinden çok titiz ve hoşgörüsüz davranmak), ağır kusur (kazalarda dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata), kusur etmek (yanlışlık yapmak), kusur etmemek (hoş karşılanmayacak bir davranışta bulunmamak), kusur işlemek (yanlış davranışta bulunmak) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.   

FİRAK VE FİRAR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen firak ve firar sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak firak sözcüğü, Arapça kökenli (firāḳ) bir kelime. Ayrılık anlamına geliyor.

Firar sözcüğü ise, Arapça (firār) kökenli bir kelime. Kaçma, bir sanık veya hükümlünün gözcülerin elinden kurtulması anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde firar etmek (kaçmak) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞEM VE ŞEN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen şem ve şen sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak şem sözcüğü, mum ve bal mumu anlamına geliyor. “E” harfi açık ve kısa okunuyor (TDK Sözlük).

Şen sözcüğü ise, yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşe veren, neşelendiren, neşe belirtisi olan anlamına geliyor. Dilimizde şen olmak (neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak), şen şakrak (çok neşeli, şakrak, şen şatır), şen şatır (şen şakrak) kullanımları mevcut. “E” harfi açık ve kısa okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

CABA VE ÇABA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen caba ve çaba sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak caba sözcüğü, bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey anlamına geliyor. Ek olarak anlamına da geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Çaba sözcüğü ise, herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde çaba göstermek (bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak, gayret göstermek), çaba harcamak veya çaba sarf etmek (bir işi yapabilmek için elinden geleni yapmak), can çabası (varlığını kanıtlamak amacıyla gösterilen aşırı gayret), yaşama çabası (canlı varlıkların bulundukları çevrenin her türlü zorluğu karşısında yaşayabilmek için verdikleri savaş, yaşam savaşı, yaşama savaşı) kullanımları mevcut. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.