Yolculuğum Başlarken…

Merhaba değerli arkadaşlarım, bilginin paylaştıkça arttığına inananlardanım. Diksiyon, iş yaşamındaki pozitif ve negatif davranışlar, beden dili ve sunum teknikleri üzerine paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım. Bu blog yolculuğum umarım sizlere faydalı olur…Sevgi ve sağlıkla kalın.

İHSAS VE İHSAN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ihsas ve ihsan sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak ihsas sözcüğü, Arapça kökenli (iḥsās) bir kelime. Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima anlamına geliyor. Duyum anlamı da var. Dilimizde ihsas etmek (sezdirmek, ima etmek)  kullanımı var.

İhsan sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (iḥsān) bir kelime. İyilik etme, iyi davranma, bağışlama, bağışlanan şey, lütuf, inayet, atıfet, karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik anlamına geliyor. Dilimizde ihsan etmek (bağışta bulunmak, bağışlamak), ihsanıhümayın (padişah tarafından başarısından dolayı birine verilen görev, ödül, rütbe) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TENZİH VE TENZİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tenzih ve tenzil sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak tenzih sözcüğü, Arapça kökenli (tenzīh) bir kelime. Arılama, kusur konduramama anlamına geliyor. Allah’ın bütün kusurlardan uzak olduğuna inanma anlamı da var (TDK Sözlük). “E” harfi kapalı olarak okunuyor. Dilimizde tenzih etmek (kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırıldığını, dışında tutulduğunu bildirmek) kullanımı mevcut.

Tenzil sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tenzīl) bir kelime. İndirme, azaltma, çıkartma, aşağılama anlamına geliyor. “E” harfi kapalı olarak okunuyor. Dilimizde tenzil etmek (indirmek, aşağılatmak), tenzilirütbe (rütbe indirimi) kullanımları mevcut.

SAFİ VE KÂFİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen safi ve kâfi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak safi sözcüğü, Arapça kökenli (şāfī) bir kelime. Katıksız, duru, temiz, net anlamına geliyor. Zarf olarak kullanıldığında ise, yalnız ve sadece anlamı var.“A” harfi uzatılarak okunuyor.

Kâfi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (kāfī) bir kelime. Yeterli, yetecek ölçüde olan anlamına geliyor. “A” harfi düzeltme işareti ile yazılıyor ve ince olarak okunuyor. Dilimizde kâfi gelmek (yetmek, yetişmek) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZİGON VE ZİGOT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zigon ve zigot sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak zigon sözcüğü, Rumca kökenli bir kelime. İç içe geçen sehpa anlamına geliyor. Dilimizde zigon sehpa olarak kullanımı var.

Zigot sözcüğü ise, Fransızca kökenli (zygote) bir kelime. Erkek ve dişi gametin birleşmesi ile oluşan döllenmiş hücre anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEADÜL VE TEAMÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen teadül  ve teamül sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak teadül sözcüğü, Arapça kökenli (teʿādul) bir kelime. Birbirine denk olma, denklik anlamına geliyor. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Teamül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (teʿāmul) bir kelime. Bir yerde öteden beri süregelen davranış anlamına geliyor. Kimya terimi olarak tepkime anlamı var. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

RUZ VE RUJ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ruz ve ruj sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak ruz sözcüğü, Farsça kökenli (rūz) bir kelime. Gün anlamına geliyor. “U” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde ruznamçe (Osmanlı Devleti’nde defterdarlıkta günlük hadiselerin yazıldığı küçük defter), ruzname (günlük olayların yazıldığı defter, gündem, olayların sırasına göre yazıldığı defter), ruzuşeb (gece gündüz, sürekli) kullanımları var.

Ruj sözcüğü ise, Fransızca kökenli (rouge) bir kelime. Renkli dudak boyası anlamına geliyor. Dilimizde kalıcı ruj (uzun süre dayanan ruj) kullanımı mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAHİR VE KAHIR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen kahir ve kahır sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak kahir sözcüğü, Arapça kökenli (ḳāhir) bir kelime. Kahreden, zorlayan, baskın gelen, ezen anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde kahir ekseriyet (ezici çoğunluk) kullanımı var.

Kahır sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḳahr) bir kelime. Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme, derin üzüntü, acı, sıkıntı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde kahır veya kahrını çekmek (uzun süre sıkıntıya katlanmak), kahıt yüzünden lütfa uğramak (birine kötülük olsun diye yapılan işin onun iyiliğine olması), kahrından ölmek (çok üzülmek), kahretmek (ezmek, perişan etmek, çok üzmek, beddua etmek), kahreylemek (üzülmesine sebep olmak), kahrolmak (çok üzülmek) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ESİRE VE MESİRE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen esire ve mesire sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak esire sözcüğü, Arapça kökenli (esīre) bir kelime. Dişi tutsak, dişi köle  anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Mesire sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (mesīre) bir kelime. Gezilecek, piknik yapılacak yer anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZAYİ VE MAYİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zayi ve mayi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak zayi sözcüğü, Arapça kökenli (żāyiʿ) bir kelime. Kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, mahvolmuş, işe yaramayan, yararsız, boş anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde zayi etmek (yitirmek, kaybetmek), zayi olmak (yitmek, kaybolmak) kullanımı var.

Mayi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māyiʿ) bir kelime. Sıvı anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TORUM, TORUN VE TORUL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen torum, torun ve Torul sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak torum sözcüğü, deve yavrusu anlamına geliyor.

Torun sözcüğü ise, çocuğunun çocuğu, takip eden, benimseyen ve acemi er  anlamına geliyor. Dilimizde torunlar (sonraki kuşaklar), torun tosun veya torun torba sahibi olmak (torunu olmak) kullanımları mevcut.

Son olarak Torul ise, özel isim ve Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biridir.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.