Yolculuğum Başlarken…

Değerli arkadaşlarım, bilginin paylaştıkça arttığına inananlardanım. Diksiyon, beden dili ve sunum teknikleri üzerine paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım. Bu blog yolculuğum umarım sizlere faydalı olur…Sevgiyle kalın.

FÂNİ VE FANİ

Merhaba değerli arkadaşlarım, bugünkü yazımda yazım ve telaffuzda düzeltme işareti ile farklılaşan fâni ve fani sözcüklerine değinmek istiyorum.

Fâni sözcüğü, Arapça kökenli (fānī) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Ölümlü, geçici ve insanoğlu anlamına geliyor. Dilimizde fâni dünya (ölümlü dünya) birleşik kelime kullanımı mevcut.

Fani sözcüğü ise, Fransızca kökenli (phanie) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Fani, bir fizik terimi ve insan gözünün algıladığı ışık şiddeti anlamına geliyor.

Yazım ve telaffuzda düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük serimize katkılarınız için bilgi@burcuyigit.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞURA VE ŞÛRA

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işareti ile yazıda farklılaşan ve farklı anlama gelen sözcük serisine şura ve şûra ile devam etmek istiyorum.

Şura sözcüğü, şurası, şu yer anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde şuradan buradan (birçok yerden, her konudan) kullanımı mevcut.

Şûra sözcüğü ise, Arapça kökenli (şūrā) bir kelime. Bir alanla ilgili oluşturulan danışma kurulu anlamına geliyor. “U” harfi düzeltme işareti ile yazılıyor ve uzatılarak okunuyor.

Herkese keyifli ve verimli bir hafta dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ACİZ VE ÂCİZ

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan sözcük serisine aciz ve âciz sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

İlk olarak aciz sözcüğü, Arapça kökenli (ʿacz) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Güçsüzlük, beceriksizlik anlamına geliyor. Aynı zamanda kişinin ya da kuruluşun borcunu zamanında ödeyememesi anlamı da var. Dilimizde aciz içinde olmak (gücü yetmemek), acze düşmek (çaresiz kalmak) kullanımları mevcut.

Âciz sözcüğü ise, yine Arapça kelime kökenli (ʿāciz) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak aaciz şeklinde okunuyor. Güçsüz, beceriksiz şekilde anlamına geliyor. Dilimizde âciz kalmak (çok uğraşmaya rağmen bir işi yapamamak) kullanımı var.

Düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük önerileriniz için bilgi@burcuyigit.com  e-posta adresine yazabilirsiniz 🙂 Sevgi ve sağlıkla kalın.

YAR VE YÂR

Merhaba değerli arkadaşlarım, mademki 14 Şubat haftasındayız yazıda düzeltme işareti ile değişen ve farklı anlama gelen sözcük serisine yar ve yâr sözcükleriyle devam etmek istiyorum 🙂

Yar sözcüğü, düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kalın “a” harfi olarak okunuyor. Uçurum anlamına geliyor. Dilimizde yardan atmak (kazaya uğratmak) kullanımı da mevcut.

Yâr sözcüğü ise, Farsça kökenli (yār) bir kelime. Sevgili, dost tanıdık anlamına geliyor. Aynı zamanda kelimenin yardımcı anlamı da var. Dilimizde yâr olmak (yardım etmek, faydalı olmak) kullanımı da mevcut.

Bu seriye kelime önerisinde bulunmak isterseniz çok sevinirim. Dilimize özendiğimiz günler dileğiyle…Sevgi ve sağlıkla kalın.

Not: Kelime önerileriniz için bilgi@burcuyigit.com  e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KAP VE KÂP

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan sözcük serisine kap ve kâp sözcükleri ile devam etmek istiyorum.

Kap sözcüğü, bir şeyi saklayabilmek için kullanılan torba, kılıf, sepet, çanta anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kalın “a” harfi olarak okunuyor. Aynı zamanda dilimizde kapak, cilt anlamında da kullanımı mevcut.  Duygularını kontrol edemeyecek biçimde taşkın davranışlarda bulunan biri için ise, “o kabına sığmaz” ya da “kabına sığmayan biridir” deriz. Yine aynı şekilde yazılan ve kalın “a” olarak okunan kap sözcüğü (bu kez Fransızca kökenli (cape) bir sözcük), kadınların giydiği kolsuz üst giysi anlamına geliyor.

Kâp sözcüğü ise, Arapça kökenli (kaʿb) bir kelime. Aşık kemiği (ayak bileğindeki çıkıntılı kemik) anlamına geliyor. “A” harfi düzeltme işaretiyle yazılıyor ve ince “a” olarak okunuyor. Dilimizde değer olarak birinden aşağı olmayı ifade etmek için ise, kâbına varamamak birleşik fiilini kullanıyoruz.

Dilimize özendiğimiz günler dileğiyle…Sevgi ve sağlıkla kalın.

SUKUT VE SÜKÛT

Merhaba değerli arkadaşlarım, bugünkü yazımda yazım ve telaffuzda farklılaşan sukut ve sükût sözcüklerinden bahsetmek istedim.

İlk olarak sukut sözcüğü, Arapça kelime kökenli (suḳūṭ) bir kelime. Aşağı inme, düşme anlamına geliyor. Davanın düşmesi, sukutu olarak da kullanılıyor. “U” harfiyle yazılıyor ve telaffuzda kısa olarak okunuyor. Dilimizde sukut etmek (düşmek) ve sukutuhayal (hayal kırıklığı) kullanımları mevcut.    

Sükût sözcüğü ise, yine Arapça kelime kökenli (sukūt) bir kelime. Susma, sessizlik ve söz söylememe anlamına geliyor. “Ü” harfi ve “û” harfi ile yazılıyor ve telaffuzda sükuut şeklinde “u” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde sükût ikrardan gelir (susmak kabul etmektir), sükûtla geçiştirmek (söylemesi gereken bir konuya bilinçli olarak değinmemek), hakkısükût (sus payı), ölüm sükûtu (ölüm sessizliği) kullanımları mevcut.

Keyifli bir gün dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HAKİM VE HÂKİM

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda düzeltme işareti, anlam ve telaffuzda farklılaşan kelime serisine hakim ve hâkim sözcükleriyle devam etmek istedim.

Hakim sözcüğü, Arapça kökenli (ḥakīm) bir kelime. Bilge, her şeyi bilen (Tanrı) anlamına geliyor. Telaffuzda “i” harfi biraz uzatılarak hakiim şeklinde okunuyor.

Hâkim sözcüğü, yine Arapça kökenli (ḥākim) bir kelime. Sözünü geçiren, egemen, yargıç, baskın anlamına geliyor. Telaffuzda “a” harfi uzatılarak haakim şeklinde okunuyor.

Dilimizde etkili olmak, hükmetmek anlamını ifade etmek için hakim olmak birleşik fiilini kullanıyoruz. Aynı zamanda dilimizde pek çok birleşik kelime de mevcut. Bunlar; hâkimrüzgâr (o an için geçerli durum), hâkimevi (hâkimlerin dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandıkları bina), reddihâkim (hâkimi istememe, kabul etmeme, reddetme) ve sorgu hâkimi (sorgu yargıcı).

Düzeltme işareti ve anlamda farklılaşan sözcük serisinin devamında görüşmek üzere. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ADEM VE ÂDEM

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan sözcüklere yeni yılda da devam ediyoruz 🙂 Bu yazımda adem ve âdem sözcüklerine değinmek istedim. Bu iki sözcük hem farklı yazılıyor ve telaffuz ediliyor, hem de farklı anlama geliyor.

İlk olarak adem sözcüğü, Arapça kökenli (ʿadem) bir sözcük. Yokluk anlamına geliyor. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Âdem sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ādem) bir sözcük. İnsan, dini inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan anlamına geliyor. “” harfi olarak düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor.

Aynı zamanda dilimizde adem ve âdem sözcükleri ile oluşan pek çok birleşik kelime mevcut. Bunlar; ademimerkeziyet (yerinden yönetim), âdembaba (hayatta hiçbir şeyi olmayan kişi), âdemoğlu (insan), âdemelması (gırtlak çıkıntısı), âdem evladı (insan) ve beniâdem (âdemoğlu, insan).

Bir düzeltme işaretinin olmaması hem yazım hatası hem de telaffuz hatasına yol açıyor. Sizlerin de düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük önerileriniz varsa yazabilirsiniz 🙂 Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAKMA, KALK YERİNDEN YENİ YIL GELDİ ☺

Merhaba değerli arkadaşlarım, bugünkü yazımda “kalk” fiili ve “kak” sözcüğüne değinmek istedim.

İlk olarak kalk, kalkmak fiilinin emir kipindeki hali. Kalkmak fiilinin dilimizde  gitmek üzere yerinden ayrılmak, taşıtın yola çıkması, uçmak, havalanmak, kabarmak, ayrılmak, yok olmak, güncelliğini yitirmek gibi pek çok anlamı var. Kalk diyeceğimizde “l” harfini atlamadan telaffuz ediyoruz. Bu yüzden yazıma bu başlığı seçtim 🙂

Kak sözcüğü ise, elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu, zayıf ve kuru kimse anlamına geliyor. Yazıldığı gibi okunuyor.

Kalk oradan diyeceğimize, kak oradan dersek kurutulmuş meyve oradan anlamına gelir 🙂

Hadi yerinizden kalkın, bir dahaki yıl hedeflerinizi yazın ve eski yılı uğurlamaya hazırlanın 🙂 Herkese sağlıklı, keyifli, başarılı ve bol kazançlı mutlu yıllar dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

VASİ VE VÂSİ

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan, ancak bambaşka anlamlara gelen sözcük serisine vasi ve vâsi sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

Vasi sözcüğü, Arapça kökenli (vaṣī) bir kelime. Yetim ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda, ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü kişiyi ifade etmek için de vasi sözcüğünü kullanıyoruz. Vasi sözcüğünde, “a” harfi düzeltme işareti kullanılmadan yazılıyor ve kalın “a” harfi şeklinde kısa okunuyor.

Vâsi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (vāsiʿ) bir kelime. Geniş, engin anlamında kullanılıyor. Vâsi sözcüğünde, “a” harfi düzeltme işaretiyle yazılıyor ve telaffuzda vaasi şeklinde yani iki “a” harfi varmış gibi uzatılarak okunuyor.

Kelimeleri doğru yazıp, doğru telaffuz ettiğimiz günler dilerim…Sevgi ve sağlıkla kalın.