Yolculuğum Başlarken…

Merhaba değerli arkadaşlarım, bilginin paylaştıkça arttığına inananlardanım. Diksiyon, iş yaşamındaki pozitif ve negatif davranışlar, beden dili ve sunum teknikleri üzerine paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım. Bu blog yolculuğum umarım sizlere faydalı olur…Sevgi ve sağlıkla kalın.

ESİRE VE MESİRE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen esire ve mesire sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak esire sözcüğü, Arapça kökenli (esīre) bir kelime. Dişi tutsak, dişi köle  anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Mesire sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (mesīre) bir kelime. Gezilecek, piknik yapılacak yer anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZAYİ VE MAYİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zayi ve mayi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak zayi sözcüğü, Arapça kökenli (żāyiʿ) bir kelime. Kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, mahvolmuş, işe yaramayan, yararsız, boş anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde zayi etmek (yitirmek, kaybetmek), zayi olmak (yitmek, kaybolmak) kullanımı var.

Mayi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māyiʿ) bir kelime. Sıvı anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TORUM, TORUN VE TORUL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen torum, torun ve Torul sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak torum sözcüğü, deve yavrusu anlamına geliyor.

Torun sözcüğü ise, çocuğunun çocuğu, takip eden, benimseyen ve acemi er  anlamına geliyor. Dilimizde torunlar (sonraki kuşaklar), torun tosun veya torun torba sahibi olmak (torunu olmak) kullanımları mevcut.

Son olarak Torul ise, özel isim ve Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biridir.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SIYGI VE SAYGI

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sıygı ve saygı sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak sıygı sözcüğü, hacim anlamına geliyor.

Saygı sözcüğü ise, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı, dolayısıyla bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet anlamına geliyor. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu anlamı da var. “A” harfi kalın olarak okunuyor. Dilimizde saygı duymak (birine, bir şeye karşı saygı hissetmek), saygı göstermek (saymak, değer vermek), saygıdeğer (kendisine saygı gösterilmeye değer), saygı duruşu (saygı belirtmek için alınan hazır ol durumu), öz saygı (insanın kendine duyduğu saygı, onur), sıra saygı (geleneklere uygun olarak gösterilen saygı) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SUMA VE SUNA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen suma ve suna sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak suma sözcüğü, Rumca bir kelime. İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Suna sözcüğü ise, erkek ördek, göl ördeği anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde suna gibi (suna boylu), suna boylu (ince ve uzun boylu), aksuna (basınçlanma) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAZİM VE TANZİM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tazim ve tanzim sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tazim sözcüğü, Arapça kökenli (taʿẓīm) bir kelime. Saygı gösterme anlamına geliyor. “A” harfi uzun olarak okunuyor. Dilimizde tazim etmek (saygı göstermek) kullanımı var.

Tanzim sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tanẓīm) bir kelime. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, yoluna koyma anlamına geliyor. Dilimizde tanzim etmek (sıralamak, düzenlemek), tanzim olunmak (sıralanmak, düzenlenmek), tanzim satışı (satıcı fiyatlarının yükselmesi önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satış) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞAFT VE ŞART

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen şaft ve şart sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak şaft sözcüğü, İngilizce kökenli (shaft) bir kelime. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil anlamına geliyor. 

Şart sözcüğü ise, Arapça kökenli (şarṭ) bir kelime. Koşul, olması gereken başka durumların da gerçekleşmesini gerektiren şey anlamına geliyor. Dilimizde şart etmek (“şart olsun” demek, yemin etmek), şart koşmak (önceden bir şarta bağlamak), şart olmak (gerekmek), şart olsun (yemin etmek kullanılan söz), şartname (satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmi belge, şart şurt (her türlü koşul, kural), bilakayduşart (kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın), ön şart (ön koşul), hava şartları (hava durumu), hayat şartları (yaşam koşulları) kullanımları mevcut. Şart sözcüğü aynı zamanda Fransızca kökenli (charte) de bir kelime (temel kural belgesi, Paris Şartı).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HASEP VE HASET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen hasep ve haset sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak hasep sözcüğü, Arapça kökenli (ḥaseb) bir kelime. Kişisel özellik, nitelik anlamına geliyor. Dilimizde hasep nesep (bütün soy ve hısımlar) kullanımı mevcut.

Haset sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥased) bir kelime. Kıskançlık, çekememezlik, kıskanç anlamına geliyor. Dilimizde haset etmek (kıskanmak) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

İZAFE VE İZAFİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen izafe ve izafi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak izafe sözcüğü, Arapça kökenli (iżāfe) bir kelime. Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma anlamına geliyor. Aynı zamanda katma, ekleme, ilave etme anlamı da var. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde izafe etmek (bağlamak, mal etmek, katmak, eklemek, ilave etmek) kullanımı mevcut.

İzafi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (iżāfī) bir kelime. Göreceli anlamına geliyor. Birinci “i” harfi kısa, ikinci “i” harfi uzun okunuyor. Dilimizde izafi değer (bağıl değer) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAPUÇİN VE KAPUÇİNO

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen kapuçin ve kapuçino sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak kapuçin sözcüğü, Fransızca kökenli (capucine) bir kelime. Latin çiçeği anlamına geliyor.

Kapuçino sözcüğü ise, İtalyanca kökenli (cappucino) bir kelime. Kremalı, sütlü, italyan kahvesi anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.