MAHZUN VE MAHZEN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen mahzun ve mahzen sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak mahzun sözcüğü, Arapça kökenli (maḥzūn) bir kelime. Üzgün anlamına geliyor. Dilimizde mahzun etmek (üzüntü vermek), mahzun olmak (üzgün duruma olmak, boynu bükülmek), melül mahzun (çok üzgün, sıkıntılı, ağlamaklı bir biçimde) kullanımları mevcut.

Mahzen sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (maḫzen) bir kelime. Yapılarda yer altı deposu anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.  

HAŞİV VE HAŞİŞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen haşiv ve haşiş sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak haşiv sözcüğü, Arapça kökenli (ḥaşv) bir kelime. Doldurma anlamına geliyor. Yazıyı veya konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma anlamı da var. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Haşiş sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥaşīş) bir kelime. Hint kenevirinden çıkarılan esrar, kuru ot anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.  

ASIR VE HASIR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen asır ve hasır sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak asır sözcüğü, Arapça kökenli (ʿaşr) bir kelime. Yüzyıl, çağ anlamına geliyor. “A” harfi kısa olarak okunuyor. Dilimizde asrısaadet (Hz. Muhammed’in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet) kullanımı var.

Hasır sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥaşīr) bir kelime. Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü anlamına geliyor. Dilimizde hasır altı etmek (bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek), hasır çelik (inşaatlarda düz yüzeylere atılacak betonun içine konulan hasır biçiminde örülmüş malzeme), hasır otu (hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, su kamışı) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HAŞİR VE HAŞİN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen haşir ve haşin sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak haşir sözcüğü, Arapça kökenli (ḥaşr) bir kelime. Toplanma, bir araya gelme anlamına geliyor. Kıyamet gününde ölülerin diriltilip mahşere çıkarılmasıdır. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Haşin sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḫaşīn) bir kelime. Sert, kırıcı, gönül kırıcı anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.