GALE VE GALA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen gale ve gala sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak gale sözcüğü, Fransızca kökenli (galee) bir kelime. İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklindeki dizgi aleti anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor (TDK Sözlük).  

Gala sözcüğü ise, İtalyanca kökenli (gala) bir kelime. Resmi bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen, ilk gösterim anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

PATENT VE PATEN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen patent ve paten sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Fransızca kökenli olmaları.

İlk olarak patent sözcüğü, Fransızca kökenli (patente) bir kelime. Buluş belgesi, belirli şartları sağlayan buluşlar için verilen ve ilgili kamu kurumunca resmi sicile kaydedilerek korunan mülkiyet hakkı, uyruğunu belirten belge, gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge, bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme anlamına geliyor. Dilimizde birini patentinin altına almak (egemenliği altına almak), patent damgası (altın, gümüş vb. maddelerin altına vurulan ve oranını belirten damga), patent hakkı (isim hakkı) kullanımları mevcut.

Paten sözcüğü ise, yine Fransızca kökenli (patin) bir kelime. Buz üstünde kaymak için kullanılan, tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı, bu ayakkabının düz yerlerde kaymakta kullanılan tekerlekli türü, halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil veya düzen anlamına geliyor. Dilimizde buz pateni (buzla kaplı zemin üzerinde yapılan buz sporlarında kullanılan, altı çelik bıçaklı özel ayakkabı, bu ayakkabı ile yapılan kayma sporu) kullanımı var (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

NEHİR VE NEHİY

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen nehir ve nehiy sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak nehir sözcüğü, Arapça kökenli (nehr) bir kelime. Irmak anlamına geliyor. Dilimizde nehir roman (ırmak roman) kullanımı mevcut (TDK Sözlük).

Nehiy sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (nehy) bir kelime. Bir işin yapılmasını yasak etme, engelleme, menetme anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ÖĞÜR VE ÖĞÜN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen öğür ve öğün sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak öğür sözcüğü, akran, öğrenmiş, alışılmış, takım, fırka ve zümre anlamına geliyor. Dilimizde öğür olmak (çokça birlikte bulunmaktan çok sıkı bir alışkanlık edinmek) kullanımı mevcut (TDK Sözlük).

Öğün sözcüğü ise, kez, defa, yemek vakti, bir vakitte yenilen yemek anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.