MASUMİYET VE MASUNİYET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan masumiyet ve masuniyet sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak masumiyet sözcüğü, Arapça kökenli (maʿṣūmiyyet) bir kelime. Masumluk, masum olma anlamına geliyor. “A” harfi uzun okunuyor.

Masuniyet sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (maṣūniyyet) bir kelime. Korunmuş olma durumu, dokunulmazlık anlamına geliyor. “A” harfi kısa okunuyor (TDK Sözlük). Dilimizde teşrii masuniyet (yasama dokunulmazlığı) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KEFALET VE KEFARET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan kefalet ve kefaret

Sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak kefalet sözcüğü, Arapça kökenli (kefālet) bir kelime. Birinin borcunu ödememesi, kefillik anlamına geliyor. “A” harfi uzun okunuyor. Dilimizde kefalet mektubu (bir işin yapılması için birisinin kefil olduğunu, güvence verdiğini belirten belge), kefaleten (kefalet yoluyla), kefaletname (bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kağıdı), kefalet senedi (gemi veya malın serbest bırakılması için verilen belge) kullanımları var.

Kefaret sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (keffāret) bir kelime. Bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç anlamına geliyor (TDK Sözlük). Diyet anlamı da var. “A” harfi uzun okunuyor. Dilimizde bir şeyin kefaretini ödemek (cezasını çekmek) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

BERAAT VE BERAT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda bir harfin eksilmesi ile oluşan ve bambaşka anlama gelen beraat ve berat sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu iki sözcüğün tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak beraat sözcüğü, Arapça kökenli (berāʾat) bir kelime. Bir hukuk terimi ve aklanma anlamına geliyor. Dilimizde beraat etmek (aklanmak), beraatizimmet (borçsuzluk) kullanımları mevcut. İki “a” harfiyle yazılıyor. İlk “a” harfi kalın, ikinci “a” harfi ince olarak okunuyor.

Berat sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (berāt) bir kelime. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent anlamına geliyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, nişan veya ayrıcalık verilen kişiler için çıkarılan padişah buyruğu anlamına da geliyor (TDK Sözlük). Tek “a” harfiyle yazılıyor. Kalın “a” ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde ihtira berate (bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge) kullanımı var. Berat kandili ve Berat gecesi de özel isim olduğu için büyük harfle yazılıyor.

Tek bir harfi eksik yazmaktan ya da telaffuz etmekten ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

DELALET VE DALALET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan delalet ve dalalet

sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak delalet sözcüğü, Arapça kökenli (delālet) bir kelime. Kılavuzluk, iz, işaret anlamına geliyor. Dilimizde delalet etmek (yol göstermek, göstermek, anlatmak) kullanımı var (TDK Sözlük).

Dalalet sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḍalālet) bir kelime. Doğru yoldan ayrılma, sapkınlık anlamına geliyor. Dilimizde dalalete düşmek (doğru yoldan ayrılmak) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.