SIYGI VE SAYGI

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sıygı ve saygı sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak sıygı sözcüğü, hacim anlamına geliyor.

Saygı sözcüğü ise, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı, dolayısıyla bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet anlamına geliyor. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu anlamı da var. “A” harfi kalın olarak okunuyor. Dilimizde saygı duymak (birine, bir şeye karşı saygı hissetmek), saygı göstermek (saymak, değer vermek), saygıdeğer (kendisine saygı gösterilmeye değer), saygı duruşu (saygı belirtmek için alınan hazır ol durumu), öz saygı (insanın kendine duyduğu saygı, onur), sıra saygı (geleneklere uygun olarak gösterilen saygı) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SUMA VE SUNA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen suma ve suna sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak suma sözcüğü, Rumca bir kelime. İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Suna sözcüğü ise, erkek ördek, göl ördeği anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde suna gibi (suna boylu), suna boylu (ince ve uzun boylu), aksuna (basınçlanma) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAZİM VE TANZİM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tazim ve tanzim sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tazim sözcüğü, Arapça kökenli (taʿẓīm) bir kelime. Saygı gösterme anlamına geliyor. “A” harfi uzun olarak okunuyor. Dilimizde tazim etmek (saygı göstermek) kullanımı var.

Tanzim sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tanẓīm) bir kelime. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, yoluna koyma anlamına geliyor. Dilimizde tanzim etmek (sıralamak, düzenlemek), tanzim olunmak (sıralanmak, düzenlenmek), tanzim satışı (satıcı fiyatlarının yükselmesi önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satış) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞAFT VE ŞART

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen şaft ve şart sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak şaft sözcüğü, İngilizce kökenli (shaft) bir kelime. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil anlamına geliyor. 

Şart sözcüğü ise, Arapça kökenli (şarṭ) bir kelime. Koşul, olması gereken başka durumların da gerçekleşmesini gerektiren şey anlamına geliyor. Dilimizde şart etmek (“şart olsun” demek, yemin etmek), şart koşmak (önceden bir şarta bağlamak), şart olmak (gerekmek), şart olsun (yemin etmek kullanılan söz), şartname (satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmi belge, şart şurt (her türlü koşul, kural), bilakayduşart (kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın), ön şart (ön koşul), hava şartları (hava durumu), hayat şartları (yaşam koşulları) kullanımları mevcut. Şart sözcüğü aynı zamanda Fransızca kökenli (charte) de bir kelime (temel kural belgesi, Paris Şartı).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HASEP VE HASET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen hasep ve haset sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak hasep sözcüğü, Arapça kökenli (ḥaseb) bir kelime. Kişisel özellik, nitelik anlamına geliyor. Dilimizde hasep nesep (bütün soy ve hısımlar) kullanımı mevcut.

Haset sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥased) bir kelime. Kıskançlık, çekememezlik, kıskanç anlamına geliyor. Dilimizde haset etmek (kıskanmak) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.