AYRIM VE AYRIK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ayrım ve ayrık sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak ayrım sözcüğü, ayırma işi, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, fark, alt bölüm, ayrılma noktası anlamına geliyor. Aynı zamanda bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde ayrımında olmak (farkında olmak), ayrım yapmak (eşit davranmamak), ince ayrım (en küçük ayrıntı), yol ayrımı (yolların birbirinden ayrıldığı yer) kullanımları mevcut.

Ayrık sözcüğü ise, ayrılmış, müstesna, kural dışı, düzgün ve uygun olmayan anlamına geliyor. Ayrık otu anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde ayrık kümeler (ortak elemanları olmayan kümeler), ayrık otu (buğdaygillerden, kökü hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan yabani bir bitki) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SEFA VE SEDA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sefa ve seda sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak sefa sözcüğü, Arapça kökenli (ṣafā) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, eğlence, zevk, neşe anlamına geliyor. Dilimizde sefa bulduk (“sefa geldin” sözüne “teşekkür ederim” anlamında kullanılan söz), sefa geldin (“hoş geldiniz” anlamında kullanılan ağırlama, karşılama sözü), sefa sürmek (rahat, sakin ve eğlenceli yaşamak), sefasına bakmak (rahatına bakmak), sefasını sürmek (bir durumun getirdiği, sağladığı olanaklardan yararlanmak), aynısefa (Birleşikgillerden, çiçekleri sari renkli bir kır bitkisi), akşamsefası (iki çeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki, gecesefası), zevküsefa (eğlenme, eğlence), gecesefası (akşamsefası), gündüzsefası (kahkaha çiçeği) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Seda sözcüğü ise, Arapça kökenli (ṣadā) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Ses anlamına geliyor. Dilimizde aksiseda (yankı), ses seda (haber, iz, alamet, belirti) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SENA VE SEMA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sena ve sema sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak sena sözcüğü, Arapça kökenli (s̱enā) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Övme anlamına geliyor. Dilimizde hamdüsena (Tanrı’ya olan şükran duygularını bildirme), methüsena (övme) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Sema sözcüğü ise, Arapça kökenli (semāʾ) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Gök, işitme, duyma, Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin anlamına geliyor. Dilimizde alaimisema (gökkuşağı), semahane (Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema yaptıkları özel bölüm) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

İNAL VE İMAL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen inal ve imal sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak inal sözcüğü, kendisine inanılan kimse anlamına geliyor. “İ” harfi kısa, “a” harfi kalın olarak okunuyor (TDK Sözlük).

İmal sözcüğü, Arapça kökenli (iʿmāl) bir kelime. “İ” harfi uzun, “a” harfi ince olarak okunuyor. Ham maddeyi işleyip mal üretme, yapım anlamına geliyor. Dilimizde imal etmek (ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.