MEŞRUİYET VE MEŞRUTİYET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen meşruiyet ve meşrutiyet sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak meşruiyet sözcüğü, Arapça kökenli (meşrūʿiyyet) bir kelime. Meşruluk anlamına geliyor.

Meşrutiyet sözcüğü ise, Arapça kökenli (meşrūṭiyyet) bir kelime. Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükumet etme biçimi anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MUHABERE VE MUHAREBE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen muhabere ve muharebe sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak muhabere sözcüğü, Arapça kökenli (muḫābere) bir kelime. Haberleşme ve yazışma anlamına geliyor. İletişim anlamı da var. Dilimizde muhabere etmek (haberleşmek, yazışmak), muhabere memuru (telgrafçı, haberleşmeyi sağlayan kişi), muhabere sınıfı (savaşta haberleşme düzeninin kurulmasını, düşmanın elektronik araçlar kullanmasını engellemeyi sağlayan sınıf) kullanımları mevcut.

Muharebe sözcüğü ise, Arapça kökenli (muḥārebe) bir kelime. Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri, güçlü tartışma anlamına geliyor. Dilimizde meydan mubarebesi (Meydan savaşı) kullanımı da var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAVSİYE VE TASFİYE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda telaffuzda karıştırılan ve bambaşka anlama gelen tavsiye ve tasfiye sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak tavsiye sözcüğü, Arapça kökenli (tavṣiye) bir kelime. Öğütleme, yol gösterme, referans anlamına geliyor. Dilimizde tavsiye etmek (bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek, önermek), tavsiye mektubu (tavsiyename, referans), tavsiyename (tavsiye mektubu) kullanımları mevcut.

Tasfiye sözcüğü ise, Arapça kökenli (taṣfiye) bir kelime. Arıtma, ayıklama, temizleme, özleştirme, bir ticari kuruluşun batması, kapanması üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, çeşitli sebeplerle bir kişinin görevine son verme anlamına geliyor. Dilimizde tasfiye etmek (arıtmak, temizlemek, bir ticaret kuruluşunu kapatmak, yok etmek, ortadan kaldırmak, işine son vermek), tasfiyehane (arıtımevi) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

İHLAS VE İFLAS

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ihlas ve iflas sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak ihlas sözcüğü, Arapça kökenli (iḫlāṣ) bir kelime. “A” harfi ince olarak okunuyor. Temiz, sevgi ve yürekten bağlılık, ibadetlerdeki içtenlik anlamına geliyor. Aynı zamanda Kur’an surelerinden biri.  

İflas sözcüğü ise, Arapça kökenli (iflās) bir kelime. “A” harfi ince olarak okunuyor. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, müflislik, yenilgiye uğrama, değerini yitirme, görevini yapamama anlamına geliyor. Dilimizde iflas bayrağını çekmek (ticarette batmak, her şeyini yitirmek), iflas etmek (batmak, düşünce, iddia, tez vb. değeri düşmek), iflas davası (iflas işlerine bakan mahkemelerde açılan dava), iflas masası (iflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye aynı zamanda düzenlemeye yetkili birim), anlaşmalı iflas (batik durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.