SAFİ VE KÂFİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen safi ve kâfi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak safi sözcüğü, Arapça kökenli (şāfī) bir kelime. Katıksız, duru, temiz, net anlamına geliyor. Zarf olarak kullanıldığında ise, yalnız ve sadece anlamı var.“A” harfi uzatılarak okunuyor.

Kâfi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (kāfī) bir kelime. Yeterli, yetecek ölçüde olan anlamına geliyor. “A” harfi düzeltme işareti ile yazılıyor ve ince olarak okunuyor. Dilimizde kâfi gelmek (yetmek, yetişmek) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZİGON VE ZİGOT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zigon ve zigot sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak zigon sözcüğü, Rumca kökenli bir kelime. İç içe geçen sehpa anlamına geliyor. Dilimizde zigon sehpa olarak kullanımı var.

Zigot sözcüğü ise, Fransızca kökenli (zygote) bir kelime. Erkek ve dişi gametin birleşmesi ile oluşan döllenmiş hücre anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEADÜL VE TEAMÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen teadül  ve teamül sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak teadül sözcüğü, Arapça kökenli (teʿādul) bir kelime. Birbirine denk olma, denklik anlamına geliyor. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Teamül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (teʿāmul) bir kelime. Bir yerde öteden beri süregelen davranış anlamına geliyor. Kimya terimi olarak tepkime anlamı var. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

RUZ VE RUJ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ruz ve ruj sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak ruz sözcüğü, Farsça kökenli (rūz) bir kelime. Gün anlamına geliyor. “U” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde ruznamçe (Osmanlı Devleti’nde defterdarlıkta günlük hadiselerin yazıldığı küçük defter), ruzname (günlük olayların yazıldığı defter, gündem, olayların sırasına göre yazıldığı defter), ruzuşeb (gece gündüz, sürekli) kullanımları var.

Ruj sözcüğü ise, Fransızca kökenli (rouge) bir kelime. Renkli dudak boyası anlamına geliyor. Dilimizde kalıcı ruj (uzun süre dayanan ruj) kullanımı mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.