MAĞRUR VE MAĞDUR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan mağrur ve mağdur

sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak mağrur sözcüğü, Arapça kökenli (maġrūr) bir kelime. Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş anlamına geliyor. Dilimizde mağrur olmak (kibirlenmek, gururlanmak, kendini beğenmek) kullanımı var.

Mağdur sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (maġdūr) bir kelime. Haksızlığa uğramış kimse anlamına geliyor. Dilimizde mağdur etmek (zarara uğratmak) ve mağdur olmak (zarara uğramak) kullanımları mevcut.

Herkese sağlıklı, keyifli bir yıl dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MÜRTECİ VE MÜLTECİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazımda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan mürteci ve mülteci sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak mürteci sözcüğü, Arapça kökenli (murteciʿ) bir kelime. Yeni düzene karşı direnen kişi, gerici anlamına geliyor.

Mülteci sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (multecī) bir kelime. Sığınmacı anlamına geliyor.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

İSAL, İSALE VE İSHAL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazımda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen sözcük serisi kapsamında isal, isale ve ishal sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak isal sözcüğü, Arapça kökenli (īṣāl) bir kelime. Ulaştırma anlamına geliyor. Telaffuzda “i” harfi uzatılarak okunuyor.  

İsale sözcüğü, yine Arapça kökenli (isāle) bir kelime. Akıtma anlamına geliyor. Telaffuzda “i” harfi kısa ve “a” harfi uzatılarak okunuyor.

İshal sözcüğü ise, Arapça kökenli (ishāl) bir kelime. Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarma, kabız karşıtı anlamına geliyor (TDK Sözlük). Telaffuzda kelime yazıldığı gibi okunuyor. Yani “h” harfi yutulmuyor. Dilimizde ishal olmak (bağırsakları bozulmak) ve kanlı ishal (tıp teriminde dizanteri) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAHRİBAT, TAHRİFAT VE TAHRİKÂT

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen sözcük serisi kapsamında tahribat, tahrifat ve tahrikât sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tahribat sözcüğü, Arapça kökenli (taḫrībāt) bir kelime. Yıkıp bozma, harap etme anlamına geliyor. Telaffuzda “i” harfi uzatılarak okunuyor (TDK Sözlük).

Tahrifat sözcüğü, yine Arapça kökenli (taḥrīfāt) bir kelime. Bir şeyin aslını bozma, değiştirme anlamına geliyor. Tahribat sözcüğünde olduğu gibi “i” harfi uzatılarak okunuyor.

Tahrikât sözcüğü ise, Arapça kökenli (taḥrīkāt) bir kelime. Kışkırtmalar anlamına geliyor. İlk “a” harfi düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kalın “a” olarak okunuyor. İkinci “a” harfi ise, düzeltme işareti ile yazılıyor ve ince “a” olarak okunuyor. “İ” harfi de uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin, bir harfin değişmesinden oluşan üç farklı kelimeden bahsettik J Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.