İŞ HAYATINDA POZİTİF DAVRANIŞLAR

KURUMA BAĞLI BİR ÇALIŞAN MIYIM?

Merhaba değerli arkadaşlarım, kuruma bağlı çalışanlar deyince ilk akla gelen kavram, kurumsal bağlılıktır. Kuruma kalpten bağlı, kurumu benimseyen çalışanlar, her kurumun istediği bir durumdur.

Kurumsal bağlılık, olumlu çalışan davranışlarını beraberinde getiren ve 1970’li yıllardan beri var olan bir kavramdır. Çalışanların kuruma bağlı olmaları, kendilerini canla başla kuruma adamaları anlamına da gelir. Kurumla amaçları ve değerleri özdeşleşen, istekli, motivasyonu yüksek çalışanlar her kurum için tercih edilendir. Kurum ve çalışan arasında oluşan psikolojik bir sözleşmedir.

Allen ve Meyer’ın kurumsal bağlılık sınıflandırmasına baktığımızda, duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık olmak üzere üç tür sınıflama karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak duygusal bağlılık, kurum ile amaç ve değerleri özdeşleşen, kurum için canla başla motive biçimde çalışanların olduğu bağlılık türüdür. Kurumların tercih ettiği, en değerli bağlılık türüdür. Devamlılık bağlılığında, çalışanların kurumdan ayrılmasını engelleyen maliyetler karşımıza çıkmaktadır. Alternatif işlerin az olması, işten ayrılmanın maliyetinin yüksek olması sebebiyle kişiler kurumda kalmaya devam ederler. Son olarak normatif bağlılıkta ise, kişiler minnet duygusu, işverenlerine karşı kendilerini sorumlu, borçlu hissetmeleri sebebiyle kurumda kalmaya davranışı gösterirler. Kendileri dışında kalan çevreden, toplumdan etkilenirler ve doğru, ahlaki olarak düşünme eğilimindedirler.

Kuruma bağlılığı düşük çalışanlarda; işe geç gelme, işe devamsızlıkta artış, düşük performans, işten ayrılma niyetinde artma, streste artma, tükenmişliğe yakalanma riski, moral ve motivasyon kaybı oluşmaktadır.

Kuruma bağlılığı yüksek çalışanlarda ise; işten ayrılma niyetinde azalma, işten kaytarmada azalma, mümkün olduğu kadar işe devamlı olma, iş performansında artma, işe devamsızlıkta azalma, iş devir oranında azalma görülmektedir.

Kurumsal bağlılık, kurumun başarısının anahtarıdır. Kurumlar, kurumsal bağlılığı yüksek çalışanları sayesinde faaliyetlerine devam edebilirler ve bu sayede başarıya ulaşabilirler.  

Peki ya sizler, kuruma bağlılığı yüksek bir çalışan mısınız, yoksa düşük bağlılıkta bir çalışan mısınız? Kuruma bağlı çalışan davranışları videoma Youtube kanalımdan ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=zI57Ovcdc3E        Sevgi ve sağlıkla kalın.