ZİGON VE ZİGOT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zigon ve zigot sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak zigon sözcüğü, Rumca kökenli bir kelime. İç içe geçen sehpa anlamına geliyor. Dilimizde zigon sehpa olarak kullanımı var.

Zigot sözcüğü ise, Fransızca kökenli (zygote) bir kelime. Erkek ve dişi gametin birleşmesi ile oluşan döllenmiş hücre anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEADÜL VE TEAMÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen teadül  ve teamül sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak teadül sözcüğü, Arapça kökenli (teʿādul) bir kelime. Birbirine denk olma, denklik anlamına geliyor. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Teamül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (teʿāmul) bir kelime. Bir yerde öteden beri süregelen davranış anlamına geliyor. Kimya terimi olarak tepkime anlamı var. “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

RUZ VE RUJ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ruz ve ruj sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak ruz sözcüğü, Farsça kökenli (rūz) bir kelime. Gün anlamına geliyor. “U” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde ruznamçe (Osmanlı Devleti’nde defterdarlıkta günlük hadiselerin yazıldığı küçük defter), ruzname (günlük olayların yazıldığı defter, gündem, olayların sırasına göre yazıldığı defter), ruzuşeb (gece gündüz, sürekli) kullanımları var.

Ruj sözcüğü ise, Fransızca kökenli (rouge) bir kelime. Renkli dudak boyası anlamına geliyor. Dilimizde kalıcı ruj (uzun süre dayanan ruj) kullanımı mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAHİR VE KAHIR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen kahir ve kahır sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak kahir sözcüğü, Arapça kökenli (ḳāhir) bir kelime. Kahreden, zorlayan, baskın gelen, ezen anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde kahir ekseriyet (ezici çoğunluk) kullanımı var.

Kahır sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḳahr) bir kelime. Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme, derin üzüntü, acı, sıkıntı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde kahır veya kahrını çekmek (uzun süre sıkıntıya katlanmak), kahıt yüzünden lütfa uğramak (birine kötülük olsun diye yapılan işin onun iyiliğine olması), kahrından ölmek (çok üzülmek), kahretmek (ezmek, perişan etmek, çok üzmek, beddua etmek), kahreylemek (üzülmesine sebep olmak), kahrolmak (çok üzülmek) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ESİRE VE MESİRE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen esire ve mesire sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak esire sözcüğü, Arapça kökenli (esīre) bir kelime. Dişi tutsak, dişi köle  anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Mesire sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (mesīre) bir kelime. Gezilecek, piknik yapılacak yer anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZAYİ VE MAYİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zayi ve mayi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak zayi sözcüğü, Arapça kökenli (żāyiʿ) bir kelime. Kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, mahvolmuş, işe yaramayan, yararsız, boş anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde zayi etmek (yitirmek, kaybetmek), zayi olmak (yitmek, kaybolmak) kullanımı var.

Mayi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māyiʿ) bir kelime. Sıvı anlamına geliyor. “İ” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TORUM, TORUN VE TORUL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen torum, torun ve Torul sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak torum sözcüğü, deve yavrusu anlamına geliyor.

Torun sözcüğü ise, çocuğunun çocuğu, takip eden, benimseyen ve acemi er  anlamına geliyor. Dilimizde torunlar (sonraki kuşaklar), torun tosun veya torun torba sahibi olmak (torunu olmak) kullanımları mevcut.

Son olarak Torul ise, özel isim ve Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biridir.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SIYGI VE SAYGI

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sıygı ve saygı sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak sıygı sözcüğü, hacim anlamına geliyor.

Saygı sözcüğü ise, değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı, dolayısıyla bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet anlamına geliyor. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu anlamı da var. “A” harfi kalın olarak okunuyor. Dilimizde saygı duymak (birine, bir şeye karşı saygı hissetmek), saygı göstermek (saymak, değer vermek), saygıdeğer (kendisine saygı gösterilmeye değer), saygı duruşu (saygı belirtmek için alınan hazır ol durumu), öz saygı (insanın kendine duyduğu saygı, onur), sıra saygı (geleneklere uygun olarak gösterilen saygı) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SUMA VE SUNA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen suma ve suna sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak suma sözcüğü, Rumca bir kelime. İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Suna sözcüğü ise, erkek ördek, göl ördeği anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde suna gibi (suna boylu), suna boylu (ince ve uzun boylu), aksuna (basınçlanma) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAZİM VE TANZİM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tazim ve tanzim sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tazim sözcüğü, Arapça kökenli (taʿẓīm) bir kelime. Saygı gösterme anlamına geliyor. “A” harfi uzun olarak okunuyor. Dilimizde tazim etmek (saygı göstermek) kullanımı var.

Tanzim sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tanẓīm) bir kelime. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, yoluna koyma anlamına geliyor. Dilimizde tanzim etmek (sıralamak, düzenlemek), tanzim olunmak (sıralanmak, düzenlenmek), tanzim satışı (satıcı fiyatlarının yükselmesi önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satış) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.