DAYE VE PAYE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen daye ve paye sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları.

İlk olarak daye sözcüğü, Farsça kökenli (dāye) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Dadı anlamına geliyor.

Paye sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (pāye) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Rütbe, derece ve aşama anlamına geliyor. Dilimizde paye vermek (değer, önem vermek) kullanımı mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEHALÜK VE TEHALÜF

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tehalük ve tehalüf sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak tehalük sözcüğü, Arapça kökenli (tehāluk) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Can atma, çok isteme anlamına geliyor. Dilimizde tehalük etmek (can atmak, çok istemek) kullanımı var.

Tehalüf sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (teḫāluf) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Aykırılık anlamına geliyor. Dilimizde tehalüf etmek (birbirine aykırı olmak) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAHİR VE MAHİR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen kahir ve mahir sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak kahir sözcüğü, Arapça kökenli (ḳāhir) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Kahreden, zorlayan, baskın gelen, ezen, ezici anlamına geliyor. Dilimizde kahir ekseriyet (ezici çoğunluk) kullanımı mevcut.

Mahir sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (māhir) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Becerikli, yetenekli, uzman, işini iyi bilen, usta anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEMAYÜL VE TEMAYÜZ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen temayül ve temayüz sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak temayül sözcüğü, Arapça kökenli (temāyul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak olarak okunuyor. Bir tarafa eğilme, meyletme, eğilim anlamına geliyor. Bir kişiye ya da bir şeye ilgi duyma anlamı da var.

Temayüz sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (temāyuz) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme anlamına geliyor. Dilimizde temayüz etmek (sivrilmek, seçkinleşmek) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAHAMMÜR VE TAHAMMÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tahammür ve tahammül sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak tahammür sözcüğü, Arapça kökenli (taḫammur) bir kelime. Kimya terimi, mayalanma anlamına geliyor. Dilimizde tahammür etmek (mayalanmak) kullanımı var.

Tahammül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (taḥammul) bir kelime. Nesnenin güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması anlamına geliyor. İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma anlamı da var. Dilimizde tahammül etmek (dayanmak, katlanmak, kaldırmak) kullanımı mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAHACCÜM VE TAHACCÜR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tahaccüm ve tahaccür sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak tahaccüm sözcüğü, Arapça kökenli (taḥaccum) bir kelime. Büyüme  anlamına geliyor. “A” harfleri kısa olarak okunuyor.

Tahaccür sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (taḥaccur) bir kelime. Taşlaşma, taş kesilme anlamına geliyor. “A” harfleri kısa olarak okunuyor. Dilimizde  tahaccür etmek (taşlaşmak) kullanımı var. Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TEDAHÜL VE TEDAVÜL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tedahül ve tedavül sözcüklerine dikkat çekmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak tedahül sözcüğü, Arapça kökenli (tedāḫul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme anlamına geliyor. Dilimizde tedahülde kalmak (ödenmeden birikmek) kullanımı  mevcut.

Tedavül sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tedāvul) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Bir ekonomi terimi, dolanım anlamına geliyor. Dilimizde tedavülden kalkmak (paranın artık kullanılmaması, uygulama, gelenek vb. şeylerin geçerliliğini yitirmesi), tedavülde olmak (para vb. geçerliliği olması, uygulama, gelenek vb. şeylerin geçerli olması), tedavüle çıkarmak (parayı piyasaya çıkarmak) kullanımları var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ZAHİR VE ZAHİT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen zahir ve zahit sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak zahir sözcüğü, Arapça kökenli (ẓāhir) bir kelime. Açık, belli, dış yüz, görünüş anlamına geliyor. Kuşkusuz, elbette, şüphesiz anlamı da var.

“A” harfi kısa olarak okunuyor.

Zahit sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (zāhid) bir kelime. Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren kimse anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzatılarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TÜF VE KÜF

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tüf ve küf sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak tüf sözcüğü, Fransızca kökenli (tuf) bir kelime. Jeoloji terimi ve yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Küf sözcüğü ise, Türkçe bir kelime. Ekmek, peynir vb. organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar anlamına geliyor. Pas anlamı da var. Dilimizde küf bağlamak (küflenmek, unutulmak), küf kokmak (kapalı, nemli yerler gibi ağır kokmak), küf kokusu (ağır koku), küf yeşili (açık yeşil renk), mavi küf (özellikle tütün fidelerinde üreyerek yaprak hastalığına yol açan asalak mantar), tel küf (vücutta hemen bütün dokularda yerleşebilen asalak bir mantar), ekmek küfü (ekmek, peynir vb. besinler üzerinde doğal olarak gelişen asklı mantar), limon küfü (yeşile çalan mavi renk) kullanımları mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

NAN VE NAM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen nan ve nam sözcüklerini ele almak istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları. 

İlk olarak nan sözcüğü, Farsça kökenli (nān) bir kelime. Ekmek anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde nanıaziz (ekmek) kullanımı var.

Nam sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (nām) bir kelime. Ad, ün anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor. Dilimizde nam almak (şöhret sahibi olmak, tanınmak), nam kazanmak (ün sahibi olarak tanınmak), nam salmak (ününü her yana yaymak), nam vermek (ün kazanmak), bednam (kötü ün kazanan), namıdiğer (diğer bir deyişle) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.