AZİM VE AZİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen azim ve azil sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak azim sözcüğü, Arapça kökenli (ʿazm) bir kelime. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı anlamına geliyor. Dilimizde azmetmek (bir işi yapmak için kararlılıkla gayret etmek, bir işte azim göstermek, bir yere gitmek için hareket etmek), azmettirmek (bir suçu işlemesine veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek) kullanımları mevcut.

Azil sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ʿazl) bir kelime. Görevden alma anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde azledilmek (görevden alınmak), azletmek (bir kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak), azlolunmak (görevden alınmak, görevinden çıkarılmak) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.   

MARAZ VE MARAL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen maraz ve maral sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak maraz sözcüğü, Arapça kökenli (maraż) bir kelime. Hastalık anlamına geliyor. Aynı zamanda dayanılması güç durum, huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan anlamı da var.

Maral sözcüğü ise, yine Moğolca bir kelime. Dişi geyik anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

BET, BAT VE BUT

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen bet, bat ve but sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak bet sözcüğü, yüz, çokluk anlamına geliyor. Aynı zamanda Farsça kökenli (bed) bir kelime. Kötü, çirkin anlamı da var. Dilimizde bet beniz (insan çehresi, insanın yüzü), bet bereket (bereket), bet suratlı (yüreğinin kötülüğü yüzünden belli olan) kullanımları var.

Bat sözcüğü, kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü anlamına geliyor.  

But sözcüğü ise, insan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü, hayvanların arka bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü anlamına geliyor. Kaba but (kıç), kadınbudu (yumurtaya bulanarak yağda kızartılan bir tür pirinçli veya bulgurlu köfte) (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

BAD VE BED

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen bad ve bed sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Farsça kökenli olmaları.

İlk olarak bad sözcüğü, Farsça kökenli (bād) bir kelime. Rüzgar anlamına geliyor. Dilimizde

badısaba (serin ve tatlı esen bahar rüzgarı) kullanımı var.

Bed sözcüğü ise, yine Farsça kökenli (bed) bir kelime. Kötü, çirkin anlamına geliyor. Dilimizde bedasıl (soyu bozuk kişi), bedbaht (bahtsız, mutsuz), bedbin (kötümser), beddua (bir kimsenin kötü bir duruma düşmesini dilemek için söylenen söz), bedhah (başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli), bednam (kötü ün kazanan, kötülüğü ile dillere düşen) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

VİRAL VE VİRAJ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen viral ve viraj sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Fransızca kökenli olmaları.

İlk olarak viral sözcüğü, Fransızca kökenli (viral) bir kelime. Virüslerle ilgili anlamına geliyor. Aynı zamanda genel ağda paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı ve denetlenemez bir şekilde yayılarak etkinlik kazanan yazılı, görsel veya işitsel içerik anlamı da var. Dilimizde viral olmak (genel ağda paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı ve denetlenemez bir şekilde yayılarak etkinlik kazanmak), viral video (genel ağda paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı ve denetlenemez bir şekilde yayılarak etkinlik kazanan, yüksek izlenme ve paylaşım oranına ulaşan görsel içerik) kullanımları mevcut.

Viraj sözcüğü ise, yine Fransızca kökenli (virage) bir kelime. Dönemeç anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde viraj almak (virajı dönmek) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

VİRA VE VİRAN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen vira ve viran sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak vira sözcüğü, İtalyanca kökenli (vira) bir kelime. Aralıksız anlamına geliyor. Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut anlamı da var. “İ” harfi kısa olarak okunuyor. Dilimizde vira etmek (toplamak, almak) kullanımı mevcut.

Viran sözcüğü ise, Farsça kökenli (vīrān) bir kelime. Harap anlamına geliyor. Dilimizde viran olmak (viran duruma gelmek, haraplaşmak) kullanımı var. “İ” harfi uzatılarak okunuyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

VESAİT VE VESAİK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen vesait ve vesaik sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak vesait sözcüğü, Arapça kökenli (vesāʾiṭ) bir kelime. Araçlar, vasıtalar anlamına geliyor. Dilimizde vesaitinakliye (taşımada kullanılan araçlar) kullanımı mevcut. “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Vesaik sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ves̱āʾiḳ) bir kelime. Belgeler, araçlar anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.   

VESAİR VE VESAİRE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen vesair ve vesaire sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak vesair sözcüğü, Arapça kökenli (ve + sāʾir) bir kelime. Başka anlamına geliyor. “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Vesaire sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ve + sāʾire) bir kelime. Ve benzeri anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

BAKI VE BAKİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen bakı ve baki sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak bakı sözcüğü, bir dağın yamaçlarının güneş ışınlarına karşı konumu anlamına geliyor. Denetleme ve fal anlamları da var (TDK Sözlük). “A” harfi kalın ve kısa olarak okunuyor.

Baki sözcüğü ise, Arapça kökenli (bāḳī) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Ölümsüz, kalıcı olan, bir şeyden artan, geriye kalan anlamına geliyor. Dilimizde baki kalmak (sürekli olmak, bir şeyden artmak) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MAHZUN VE MAHZEN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen mahzun ve mahzen sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak mahzun sözcüğü, Arapça kökenli (maḥzūn) bir kelime. Üzgün anlamına geliyor. Dilimizde mahzun etmek (üzüntü vermek), mahzun olmak (üzgün duruma olmak, boynu bükülmek), melül mahzun (çok üzgün, sıkıntılı, ağlamaklı bir biçimde) kullanımları mevcut.

Mahzen sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (maḫzen) bir kelime. Yapılarda yer altı deposu anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.