ACİZ VE ÂCİZ

Merhaba değerli arkadaşlarım, düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan sözcük serisine aciz ve âciz sözcükleriyle devam etmek istiyorum.

İlk olarak aciz sözcüğü, Arapça kökenli (ʿacz) bir kelime. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve kısa olarak okunuyor. Güçsüzlük, beceriksizlik anlamına geliyor. Aynı zamanda kişinin ya da kuruluşun borcunu zamanında ödeyememesi anlamı da var. Dilimizde aciz içinde olmak (gücü yetmemek), acze düşmek (çaresiz kalmak) kullanımları mevcut.

Âciz sözcüğü ise, yine Arapça kelime kökenli (ʿāciz) bir kelime. Düzeltme işareti ile yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak aaciz şeklinde okunuyor. Güçsüz, beceriksiz şekilde anlamına geliyor. Dilimizde âciz kalmak (çok uğraşmaya rağmen bir işi yapamamak) kullanımı var.

Düzeltme işareti ile farklılaşan sözcük önerileriniz için bilgi@burcuyigit.com  e-posta adresine yazabilirsiniz 🙂 Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir