GAM VE GEM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen gam ve gem sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak gam sözcüğü, Arapça kökenli (ġamm) bir kelime. Kaygı anlamına geliyor. Aynı zamanda Fransızca kökenli (gamme) bir kelime olan gam, sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi, skala anlamına da geliyor. Dilimizde gam çekmek (kaygılanmak), gam yememek (kaygılanmamak), defigam (üzüntüyü, sıkıntıyı atma), gam yapmak (gam biçiminde deneme ve alıştırmayı çalgı veya sesle uygulamak), majör gam (beş tonla iki yarım tondan oluşan gam) kullanımları mevcut.  

Gem sözcüğü ise, atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç anlamına geliyor. Dilimizde gem almak (at, alışıp hizmete elverişli duruma gelmek), gem almamak (söz dinlememek, huysuzlanmak), gem almayan atın ölümü yakındır (söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür), gemi azıya almak (at, gemi azıları arasına alıp etkisiz bırakarak süvarisinin yönetiminden çıkmak ve alabildiğine koşmak; söz dinlemez olmak), gemini kısmak (bir kimsenin üzerindeki baskıyı artırmak; atı durdurmak veya yavaşlatmak için gemini çekmek), gem vurmak (hayvanın ağzına gem takmak; her türlü taşkınlığı, isteği, hevesi engellemek) kullanımları var (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir