ARP VE ART

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen arp ve art sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak arp sözcüğü, bir müzik terimi ve dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı anlamına geliyor.

Art sözcüğü ise, arka, geri, bir şeyin öbür yüzü, arkada bulunan anlamına geliyor. Dilimizde ardı arkası kesilmemek (aralıksız olarak gelmek), ardına kadar açık (sonuna kadar açık), ardından sapan taşı yetişmez (bir kişinin çok hızlı gittiğini anlatmak için kullanılan bir söz), ardını bırakmamak (peşini bırakmamak), ardını almak (bitirmek, tamamlamak), ardı kesilmemek (arkası gelmemek), ardından gitmek (peşine takılmak, aynı düşünceye sahip olmak), ardına düşmek (arkasından gitmek), art alan (daha önceki dönemlerde elde edilen bilgi ve deneyim, bir olayın, bir haberin veya kişinin geçmişi), art bölge (iç bölge), art düşünce (art niyet), art teker (itici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker), ardı ardına (aralıksız olarak, sürekli biçimde), ardı sıra (ardınca), artsız arasız (ara vermeksizin) kullanımları mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir