NÂZIM VE NAZIM

Merhaba değerli arkadaşlarım, yazım ve telaffuzda düzeltme işaretiyle farklılaşan sözcük serisi kapsamında nâzım ve nazım sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

Nâzım, Arapça kökenli (nāẓim) bir kelime. Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden anlamına geliyor. Aynı zamanda kelimenin manzume yazan kişi anlamı da var. düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “a” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde mimarlık terimi olan nâzım plan (bir yerleşim bölgesinin bütün bayındırlık işlerinde göz önünde tutulmak için hazırlanmış plan) kullanımı mevcut (TDK Sözlük). Aynı zamanda rahmetli dedemin ismi, özel isim olarak da kullanılıyor.

Nazım sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (naẓm) bir kelime. Şiir anlamına geliyor. Düzeltme işareti kullanılmadan yazılıyor ve “a” harfi kısa olarak okunuyor. Dilimizde nazım birimi (şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu), nazım türü (konusuna göre şiirin kendi içinde ayrılan ve adlandırılan her bir türü), nazmetmek (nazım olarak düzenlemek), serbest nazım (ölçü, uyak gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı) kullanımları var.

Şair Nazım Hikmetin yanı sıra, rahmetli dedemin de adı olması sebebiyle çok sevdiğim, benim için yeri ayrı olan bir isim ve kelime. Herkese keyifli ve verimli bir gün dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir