KEM VE KOM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen kem ve kom sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak kem sözcüğü, Farsça kökenli (kem) bir kelime. Kötü, fena olan (göz, söz vb.), eksik anlamına geliyor. Dilimizde cerre çıkmak kem söz, kalp akçe sahibinindir (kötü söz söyleyenindir), kem göz (baktığı kimseye zarar verdiğine veya nazar değdirdiğine inanılan göz; kötü göz) kullanımları var (TDK Sözlük).

Kom sözcüğü ise ağıl, yayla evi, bir kimseye ait küçük yerleşim yeri anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

CER VE CAR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve farklı anlama gelen cer ve car sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak cer sözcüğü, Arapça kökenli (cerr) bir kelime. Çekerek, sürükleyerek götürme anlamına geliyor. Dilimizde cerre çıkmak (medreselerde okuyanlar para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağılıp imamlık veya müezzinlik yapmak), cer hocası (köylerde imamlık veya müezzinlik yaptığı için kendisine para ve erzak verilen medrese öğrencisi) kullanımları var.  

Car sözcüğü ise, Tellal ile duyurma, duyuru, tehlike durumu anlamına geliyor. Dilimizde car etmek (nara atmak, haykırmak, duyurmak), carcar (geveze, yaygaracı olan), car car (çok ve yüksek sesle, gürültülü bir biçimde konuşmak) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.