BEKAR VE BEKÂR

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda düzeltme işaretiyle yazım ve telaffuzda farklılaşan bekar ve bekâr sözcüklerine değinmek istiyorum.

Bekar sözcüğü, Fransızca kökenli (bécarre) bir kelime. Müzik terimi, diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti anlamına geliyor. Düzeltme işareti olmadan yazılıyor ve “a” harfi kalın olarak okunuyor.

Bekâr sözcüğü ise, Arapça kökenli (bekār) bir kelime. Evlenmemiş kişi anlamına geliyor. Düzeltme işaretiyle yazılıyor ve “a” harfi ince olarak okunuyor (TDK Sözlük).

Güzel bir gün olsun. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir