TELLAL VE TELLAK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen, aynı zamanda telaffuzda çokça karıştırılan tellal ve tellak sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tellal sözcüğü, Arapça kökenli (dellāl) bir kelime. Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kişi anlamına geliyor. Sözcüğün aynı zamanda satışlarda aracılık eden kişi anlamı da var. Dilimizde tellal çağırtmak (bir haber, bir istek vb. ni tellal aracılığıyla duyurmak) kullanımı var. “A” harfi ince olarak okunuyor (TDK Sözlük).

Tellak sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tellāk) bir kelime. Hamamda hizmet eden ve erkekleri yıkayan erkek anlamına geliyor. Tellağın yaptığı işe tellaklık deniyor. “A” harfi ince olarak okunuyor (TDK Sözlük). Natır ise, kadınlar hamamında kadınları yıkayan kadın anlamına geliyor.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir