İKMAL VE İHMAL

Merhaba değerli arkadaşlarım, bu yazımda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen ikmal ve ihmal sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu iki sözcüğün tek ortak yanı, her ikisinin de Arapça kökenli olması.

İkmal sözcüğü Arapça kökenli (ikmāl) bir kelime. Eksik bir şeyi tamamlama, bütünleme, bitirme anlamına geliyor. Askerlik terimi olarak geri hizmet anlamı var. Edebiyat terimi olarak ise, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde ikmale bırakmak (bütünlemeye kalmasına sebep olmak), ikmale kalmak (bütünlemeye kalmak), ikmal etmek (bitirmek, tamamlamak), ikmal imtihanı (bütünleme sınavı) kullanımları mevcut.

İhmal sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ihmāl) bir kelime. Gereken ilgiyi göstermeme, savsaklama, önem vermeme anlamına geliyor. Dilimizde ihmal edilmek (gereken ilgiden yoksun bırakılmak), ihmal etmek (savsaklamak, birine gereken ilgiyi göstermemek) kullanımları mevcut. Telaffuzda “h” harfi de okunuyor. Aksi takdirde imal diye telaffuz edersek bambaşka bir anlama geliyor. İmal sözcüğü Arapça kökenli (iʿmāl) bir kelime, ham maddeyi işleyip mal üretme, yapım anlamına geliyor.  Dilimizde imal etmek (ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek) kullanımı mevcut.

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin, kelimenin anlamı tamamen değişiyor. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir